Veranderkunde - Twynstra Gudde

Het Corona-virus houdt Nederland in zijn greep. Het is een situatie die wij met elkaar nog nooit hebben meegemaakt. Een situatie die veel improvisatie, creativiteit én verandervermogen van ons vraagt. Willen wij als maatschappij het Corona-virus indammen, dan zullen wij collectief ons gedrag moeten veranderen. Geen handen meer schudden, 1.5 meter afstand houden en intensief handen wassen. Hoe wisselend er in Nederland wordt omgegaan met het naleven van de gewenste maatregelen en de gevraagde gedragsverandering, laat zien hoe complex en weerbarstig veranderprocessen eigenlijk zijn.

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiency-programma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie en vaak ook het veranderen van gedrag. Ben jij  betrokken bij een dergelijke verandering en wil je meer weten over de wijze waarop je verandering in organisaties succesvol vorm kunt geven? Dan reikt de cursus Veranderkunde, begeleid door TwynstraGudde, jou de helpende hand. 

Na afloop heb je

  • een goed beeld van de wijze waarop je verandertrajecten kunt vormgeven
  • inzicht in verschillende theorieën over en aanpakken van veranderen
  • bewustzijn van jouw eigen voorkeur van handelen tijdens een verandering
  • je handelingsrepertoire vergroot om je eigen veranderopgave/casus verder vorm te geven.


Informatie

Trainingsdata: dinsdag 9 februari en dinsdag 2 maart 2021
Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: online via Zoom
Deelnemers: maximaal 12
Prijs: € 530,00 voor alumni en € 630,00 voor overige deelnemers

 Aanmeldbutton


Programma
De eerste cursusdag staat in het teken van het verbreden van je eigen manier van kijken naar een vraagstuk en hoe je dit in een diagnose van een veranderopgave kunt toepassen. Aan de orde komt:

  • Veranderen is complex en hoe komt dat?
  • Kleurendenken: vijf manieren om naar veranderingen te kijken. De deelnemers vullen de kleurentest in; zo weten ze wat hun eigen voorkeursstijl voor veranderen is.
  • De diagnose: het verbreden van de eigen blik; het eigen waarnemen.

De tweede cursusdag staat in het teken van het bepalen van een aanpak voor een veranderopgave en gaat over de volgende onderwerpen:

  • Veranderstrategie: het komen tot een aanpak op hoofdlijnen
  • Het vormgeven van een veranderaanpak
  • Reflecteren en toepassen van de opgedane kennis en ervaringen op de eigen casuïstiek. 
Omdat de groep klein is, kan iedereen aan de slag met de veranderaanpak voor zijn eigen casus.In het programma wisselen we theorie af met de concrete toepassing op je eigen vraagstuk.