Amsterdam Venture Studios

De Amsterdam Venture Studios bieden studenten, onderzoekers en alumni van de Amsterdamse kennisinstellingen de gelegenheid om hun ideeën om te zetten in actie. Het zijn nieuwe plekken op de Amsterdamse campussen om nieuwe bedrijven te starten, en deze te laten groeien.

VSA_locatiesAmsterdam Venture Studios bieden méér dan slechts een fysieke bedrijfsruimte. Gebruikers kunnen een gezamenlijk programma volgen ter vergroting van de succeskans van hun op wetenschap en (high) tech gebaseerde startup. Training, mentoring en toegang tot netwerken van kennisinstellingen, investeerders en bedrijven helpt hen om van ideeën succesvolle nieuwe innovatieve bedrijven te maken. De locatie op een campus zorgt voor laagdrempelige toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en laboratoria. Daarnaast is voor startups de nabijheid van talentvolle en ambitieuze studenten (in heel Amsterdam zijn het er meer dan 100.000) een groot voordeel.

Met de Amsterdam Venture Studios dragen de Amsterdamse kennisinstellingen bij aan de groei van nieuwe kennisintensieve bedrijven. Zo vergroten ze de economische slagkracht en werkgelegenheid in de regio Amsterdam.

Valorisatie
Valorisatie is naast onderwijs en onderzoek één van de kernactiviteiten van de VU. De wetenschappers leveren met hun onderzoek een betekenisvolle bijdrage aan ontwikkelingen die de maatschappij verder brengen.

De Vrije Universiteit heeft diverse valorisatieprogramma’s in samenwerking met Innovation Exchange Amsterdam, het gezamenlijk valorisatiecentrum van de VU, VUmc, Universiteit van Amsterdam, Hoge School van Amsterdam en AMC. Eén van de initiatieven is het 5 jarig valorisatieprogramma ‘IXAnext, Talent for innovation’. Vanuit dit programma zijn de Amsterdam Venture Studios en het Demonstrator Lab ontstaan.