CSL voor docenten

CSL biedt faculteiten de mogelijkheid om meer betrokken bij en beter geïnformeerd te zijn over maatschappelijke vraagstukken. Het aanbod van CSL-activiteiten op de VU is zeer aantrekkelijk voor gemotiveerde studenten. De kennis die studenten opdoen in het maatschappelijke veld biedt nieuwe inzichten en input voor discussies tijdens colleges, wat weer bijdraagt aan beter onderwijs. Verder kunnen CSL-activiteiten goed gekoppeld worden aan onderzoek en publicaties. Tot slot biedt CSL de mogelijkheid om faculteiten meer met elkaar in contact te brengen en actieve onderwijsvormen aan te bieden. We werken momenteel aan een aantal complexe maatschappelijke problemen waar verschillene cursussen op aan kunnen sluiten. Een beschrijving van deze thema’s kan worden gevonden onder voorbeelden van CSL.

stappenplan voor educatie

Op de Community Service Learning website van de Universiteit Gent worden verschillende stappen beschreven om een CSL-vak te realiseren. De stappen geven op een overzichtelijke wijze aan op welke wijze een CSL-vak tot stand kan komen.

Neem deel aan onze online Learning Community

We hebben een learning community ontwikkeld via online platforms en fysieke learning labs. Iedereen die al met CSL werkt of graag meer over CSL te weten zou willen komen is welkom om mee te doen. Tijdens de learning labs delen we kennis, ideeën en we bouwen aan nieuwe activiteiten.

Kennis 

Kennis delen draait om het delen van best practices met betrekking tot het implementeren van CSL aan de VU, het delen van voorbeelden van cursussen, en het ontvangen van de laatste updates met betrekking tot CSL onderzoek. We beschikken over veel kennis in onze learning community en zullen zo nu en dan ook gastsprekers uitnodigen die expert zijn op bepaalde urgente onderwerpen. 

Kennisuitwisseling

 Het doel is om uitwisseling van ervaringen te faciliteren tussen leden van de learning community op het gebied van verschillende CSL gerelateerde onderwerpen, zoals cursusontwerp, toetsing, ethische overwegingen etcetera. Leden van de learning community kunnen vragen in de groep brengen via discussie op het online platform of persoonlijk tijdens de learning labs. Daarnaast is ons doel om een netwerk te creëren zodat mensen elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen buiten de fysieke learning labs. Op die manier kunnen ze elkaar adviseren en met elkaar samenwerken. CSL aan de VU is niet nieuw en er zijn al vele succesvolle initiatieven. Er zijn echter ook nog veel vragen. Bijvoorbeeld over hoe men CSL succesvol kan uitrollen voor grote groepen studenten, hoe de ondersteuning van CSL eruit ziet, en hoe CSL te implementeren is op een manier dat alle betrokken stakeholders ervan kunnen profiteren. Het doel is CSL verder uit te bouwen in ons onderwijs op een duurzame manier die grote maatschappelijke thema's adresseert en die op een goede manier in het onderwijs integreert. 

Ben je geïnteresseerd om mee te doen met onze learning community? Stuur dan een mail naar csllearninglabs@vu.nl