Samenwerkingspartners bij CSL vakken

De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Zij vormen een belangrijke toegangspoort tot de samenleving en zijn dan ook nauw betrokken bij Community Service Learning (CSL) van de VU. Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is preferred partner als het gaat om ontwikkelen van CSL-activiteiten in de stad. VoorUit is een belangrijke partner bij het maken met de verbinding met de bewoners en andere maatschappelijke actoren in de wijken. Verder wordt nauw samengewerkt met CORDAAN, Leger des Heils, Philadelphia, GGZ en andere maatschappelijke organisaties. Op het terrein van armoede wordt ook samengewerkt met de Voedselbanken van Amsterdam.

Informatie voor samenwerkingspartners

Op welke wijze kan de VU ook voor uw organisatie van betekenis zijn in het CSL aanbod? Op deze pagina kunt u binnenkort een overzicht aantreffen van mogelijke inzet van studenten in uw organisatie. De VU werkt in dit verband themagericht. Er is een aantal grote thema's gedefinieerd zoals Eenzaamheid, Digitale Inclusie, Circulaire Economie etc. Maar wellicht kan CSL ook behulpzaam zijn bij specifieke andere problemen waar studenten een kunnen spelen in het bijdragen aan een oplossing. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communityservice@vu.nl