CSL voor Studenten

Studenten hebben naast het gebruikelijke vakkenpakket sinds 2019 een nieuwe keuze: er zijn cursussen ontwikkeld met een zogenaamd Community Service Learning onderdeel. Bij deze vakken bestaat een deel van de cursus uit het in nauwe samenwerking met een maatschappelijke partner bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Bij de VU is een aantal grote thema’s geformuleerd. Daarnaast hebben faculteiten vaak ook eigen thema’s gedefinieerd.

Naast de vakinhoudelijke component doe je bij CSL allerlei andersoortige ervaring op. Zo leer je alvast hoe in de praktijk samenwerking kan worden ingevuld, samenwerking zowel met andere studenten als met maatschappelijke partners. Daarnaast doe je interculturele competenties op, die broodnodig zijn in onze pluriforme en veelkleurige samenleving. Je kunt alvast beginnen met netwerken, heel belangrijk als je afgestudeerd bent en op zoek gaat naar aantrekkelijke werkgevers.

CSL voor master Studenten

Voor masterstudenten die CSL in hun studieprogramma op willen nemen, biedt de VU vanaf het academisch jaar 2019-2020 een VU-breed CSL-programma voor masterstudenten aan. In dit programma benaderen studenten vanuit verschillende disciplines onderwerpen zoals duurzaamheid, digitalisering en ongelijkheid. Dit doen zij binnen het afstudeerproject van hun eigen studieprogramma, maar ze delen ook inzichten en kennis in een interdisciplinair team. Het programma biedt dus ook een kans voor studenten van alle masteropleidingen aan de VU.

CSL@Leger des Heils

CSL vakken in je opleiding

Op dit moment wordt gewerkt aan een overzicht van beschikbare CSL vakken. In dit overzicht zijn vakken met een CSL-component opgenomen. Naast opleidingsgerelateerde vakken zijn er bij de VU ook minoren met een specifieke CSL-invalshoek.