Europese aanbestedingen

vu-gebouw.jpg

De VU is een aanbestedende dienst volgens de Europese en nationale aanbestedingswetgeving. Daarmee is de VU verplicht om bedragen boven een bepaalde waarde Europees aan te besteden. 

Afdeling Inkoopmanagement ondersteunt de VU-organisatie bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen en informeert de organisatie over diensten, leveringen en werken die aan de hand van een financiële analyse worden gekwalificeerd als aanbestedingsplichtige opdrachten. Voor meer informatie ga naar de folder "Europese Aanbestedingen VU"

Folder Europese Aanbestedingen VU

Het indienen van een aanvraag tot deelname of het indienen van een offerte

U kunt uw aanvraag tot deelname of offerte op twee manieren indienen: U kunt uw document per post aan de VU versturen of bij de VU afleveren. Voor beide manieren gelden separate voorwaarden:

Tijdens de periode van beoordeling verstrekt de VU geen enkele informatie aan leveranciers over de stand van zaken. De bekendmaking van de (voorlopige) gunning zal per post en e-mail plaatsvinden.

Informatie of vragen over Europese aanbestedingen?

De VU publiceert over de afgeronde en lopende Europese aanbestedingen op de website van TenderNed.

Vragen met betrekking tot de bovengenoemde aanbestedingen kunt u per e-mail richten aan:
aanbestedingen@vu.nl