Leveranciersmanagement

vu-gebouw.jpg

De VU zet de puntjes op de i van inkoop. Eén van de speerpunten van de inkoopprofessionalisering is leveranciersmanagement. Daarbij is speciale aandacht voor het stroomlijnen van de procedures rondom het inkoopproces, het reduceren van de factuurstroom en het verkorten van de doorlooptijden. Daarbij heeft de VU ùw hulp nodig.

Daarom heeft de VU de folder ‘De VU als klant’ uitgebracht. Middels deze folder informeert de VU bestaande en toekomstige leveranciers over de logistieke vereisten en de factuurvereisten van de VU. Daarnaast bevat de folder informatie over de mogelijkheid voor leveranciers om hun productcatalogus te koppelen met de Webwinkel van de VU.

Hieronder vindt u een korte samenvatting.

Logistieke en factuurvereisten

De VU beoogt het administratieve proces rondom bestelaanvragen en leveringen en het logistieke proces rondom de leveringen zelf zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Wij hebben daarvoor een aantal essentiële logistieke en factuurkenmerken op een rijtje gezet. We verzoeken u deze te volgen zodat wij kunnen zorgen voor een snelle administratieve afhandeling, een korte doorlooptijd van bestellingen en een snellere betaling van uw factuur.

Webwinkel

De Webwinkel is het geautomatiseerde bestelsysteem van de VU waarmee medewerkers hun bestelaanvragen direct in de catalogi van de leverancier kunnen plaatsen. Daarna kunnen ze de bestelaanvraag van dag tot dag volgen. De VU biedt u de gelegenheid uw catalogus in de Webwinkel op te nemen.

Het is ook mogelijk om de gedrukte versie van de folder te ontvangen. De VU verzoekt u contact op te nemen via aanbestedingen@vu.nl