Webwinkel

vu-gebouw.jpg

De VU kent één digitaal loket voor het plaatsen van bestelaanvragen voor producten en diensten die nodig zijn bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen van de VU. De gebruiker heeft het gemak van één inkoopsysteem voor alle bestellingen en kan direct uit de leverancierscatalogi bestellen. Bestelformulieren en andere vormen van bestellen, zoals per telefoon, fax, e-mail worden niet meer ondersteund door Inkoopmanagement. Hierdoor wordt de eenduidigheid bij bestellingen bevorderd waardoor het proces voor alle partijen transparanter wordt en bestellingen sneller op de juiste plaats terechtkomen.

De VU biedt u als leverancier de mogelijkheid om uw productcatalogus aan de Webwinkel te koppelen. Hiervoor gelden een aantal technische en functionele vereisten. Deze zijn op te vragen bij de afdeling Inkoopmanagement.

Voor meer (gebruikers)informatie over de Webwinkel kunt u de folder 'Inkopen via de Webwinkel' downloaden.

Contact

Indien u aanvullende informatie wil ontvangen, dan kunt u contact opnemen met afdeling Inkoopmanagement van de dienst facilitaire zaken van de VU via inkoop.fpc@vu.nl. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het coördineren en optimaliseren van het inkoopproces. Daarnaast is de afdeling het centraal aanspreekpunt voor kennis, expertise en praktische vaardigheden op het gebied van professionele inkoop- en (Europese) aanbestedingsondersteuning.