Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Sinds 12 november 2014 is Technology Transfer Office VU & VUmc (TTO) onderdeel van het nieuwe valorisatie centrum Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

IXA is het expertisecentrum dat Amsterdamse onderzoekers ondersteunt bij het omzetten van hun uitvinding, idee of onderzoeksresultaat naar een concrete toepassing. Dit doet IXA door hen te ondersteunen in de samenwerking met andere partijen – bedrijven, maatschappelijke organisaties, investeerders – die deze ideeën verder kunnen uitwerken. Zo worden wetenschappelijke resultaten dusdanig benut dat de maatschappij er wat aan heeft. Denk aan een nieuw chemisch proces om zonnecellen efficiënter te maken of een nieuwe methode om het onderwijs aan kinderen met een taalachterstand te verbeteren.

IXA bestaat uit de voormalig Technology Transfer Offices van vijf Amsterdamse kennisinstellingen – de Vrije Universiteit Amsterdam, VUmc, AMC, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Wanneer u als aan de VU of VUmc gelieerd bedrijf op zoek bent naar advies op het gebied van kennisexploitatie, business plannen of octrooien kunt u contact opnemen.

IXA 
T 020 59 89905
E-mail: info@ixa.nl
Website:www.ixa.nl