Onderzoek in opdracht

Het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek zijn kerntaken van de VU. Derde kerntaak is maatschappelijke dienstverlening ofwel het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij. Alle faculteiten aan de VU en diverse onderzoeksinstituten en onderzoekscentra verrichten dan ook onderzoek in opdracht van of in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere maatschappelijke organisaties.

UniPartners

UniPartners is een academisch adviesbureau gelieerd aan de VU. Dit bureau voert op projectbasis opdrachten uit voor het bedrijfsleven. Dit gebeurt vanuit een tweeledige ideële doelstelling. Enerzijds academische kennis toegankelijk maken voor het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Anderzijds studenten de kans geven praktijkervaring op te doen in hun vakgebied. UniPartners kan voor u bijna elk bedrijfskundig vraagstuk oplossen. Een greep uit de mogelijkheden: het schrijven van een marketingplan, tevredenheidsonderzoek, marktonderzoek, ondernemingsplan of een haalbaarheidsstudie. Dit alles tegen een non-profit tarief.