Dies Natalis 2020


English

Meer kansen
140 jaar onderwijs, onderzoek en ondernemen
6 november - online


De VU vierde op vrijdag 6 november haar 140ste verjaardag. Bij deze unieke verjaardag paste een uniek programma.

De Diesrede werd uitgesproken door een hele bijzondere spreker: Hare Majesteit Koningin Máxima. Zij ging in op het stimuleren van ondernemerschap. 

KoninginMaximadieslezing Ondernemerschap is het fundament onder onze welvaart en werkgelegenheid en geeft onze samenleving veerkracht en toekomstperspectief. Nu grote delen van het bedrijfsleven, zeker ook in het MKB, ernstig geraakt worden door de coronacrisis, staan we voor een dubbele opgave. Het gaat er niet alleen om dat gezonde bedrijven de crisis overleven, maar ook dat het groeivermogen op langere termijn groter wordt. Hare Majesteit Koningin Máxima zet zich hier als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor in. Wat is er nodig voor een dynamisch bedrijfsleven, nu en straks? Hoe financieren we de investeringen die nodig zijn voor onderwijs, innovatie en groei? Welke managementstijl en bedrijfsvoering passen daarbij? En hoe kunnen we als (aankomende) ondernemers en werknemers het beste uit onszelf blijven halen en plezier blijven hebben in ons werk? Koningin Máxima nam ons mee in haar verhaal.

Lees de volledige speech van Koningin Máxima op de website van het Koningklijk Huis.

Op deze feestelijke bijeenkomst werden drie eredoctoraten uitgereikt aan drie mensen die de afgelopen jaren hun sporen hadden verdiend in het publieke domein in binnen- en buitenland: Khadija Arib, Ernst Fehr en Anne-Marie Slaughter.

Daarnaast was er een optreden van acteur en spreker Bright Richards (New Dutch Connections) op en sprak Vrije Schrijver Maxim Februari een column uit. Lees de column hier terug.

De Diesrede
Koningin Maxima
Koningin Máxima zette zich voor de VN in voor inclusieve financiering en is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.
Eredoctoraten
Khadija AribKhadija Arib is voorzitter van de Tweede Kamer. Zij ontvangt een eredoctoraat bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen voor haar bijdrage aan de integratie van migrantengroepen in onze samenleving en haar inzet voor de waarden van de democratie.
Ernst_fehr_150x109Ernst Fehr is hoogleraar Microeconomics and Experimental Economic Research. Hij krijgt een eredoctoraat van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en de School of Business and Economics voor zijn onderzoek naar belangrijke sociale fenomenen als gelijkheid, wederkerigheid en sociale normen.
AnneMarieSlaughter150x109

Anne-Marie Slaughter ontving in 2019 een eredoctoraat bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen voor haar baanbrekende onderzoek naar officiële en informele netwerken van burgers en organisaties, en voor de manier waarop zij verbindingen legt tussen de universiteit en de politieke praktijk. De erepromotie moest worden uitgesteld tot deze Dies.

Sprekers
BrightRichards150x109

Bright O. Richards is acteur. Hij vluchtte in 1993 uit de burgeroorlog in Liberia. Richards studeerde af aan de theateracademie in Arnhem. Hij speelde daarna in diverse producties en gezelschappen, waaronder het Ro Theater. In 2004 richtte hij New Dutch Connections op, een stichting  om jonge asielzoekers en vluchtelingen een toekomst te helpen bouwen.

MaximFebruari

Maxim Februari is romanschrijver en columnist voor de Volkskrant en NRC Handelsblad. In 1991 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Brabant op onderzoek naar economie en ethiek. Sinds 1 juni 2020 is hij de Vrije Schrijver aan de Vrije Universiteit. Eerder dit jaar won hij de P.C. Hooft-prijs.

Mirjam van Praag

Mirjam van Praag is sinds 1 maart 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de VU. Zij is samen met de rector en de vicevoorzitter verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de universiteit. In haar wetenschappelijk onderzoek richt Mirjam zich op de economische rol en betekenis van ondernemerschap. Ook richtte zij het Amsterdam Centre for Entrepeneurship op, dat ondersteuning biedt aan startups en scale-ups.


Vinad Subramaniam

Vinod Subramaniam studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in 1996 aan de University of Michigan in de technische natuurkunde. Op 1 september 2015 werd hij benoemd als rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij richt zich op het scheppen van optimale voorwaarden voor uitstekend onderwijs en onderzoek.

  • 15.00 Opening: “Met de kennis van nu” door rector magnificus prof.dr. Vinod Subramaniam 
  • 15.15 Diesrede door Koningin Máxima
  • 15.30 Dankwoord door Voorzitter College van Bestuur en hoogleraar ondernemerschap, Mirjam van Praag
  • 15.35 Optreden Bright Richards, New Dutch Connections
  • 15.45 Uitreiking eredoctoraten 
  • 16.00 Column door Vrije Schrijver Maxim Februari
  • 16.05 Afsluiting door Rector Magnificus prof.dr. Vinod Subramaniam
  • 16.10 Einde

Deze extra feestelijke viering van de Dies Natalis is onderdeel van het Kuyperjaar, waarin de VU haar 140ste verjaardag viert met verschillende activiteiten en met thema’s die de VU en Abraham Kuyper kenmerken: democratie, diversiteit en sociaal ondernemerschap. 

Kijk 3 november om 19.00 uur online mee als minister Sigrid Kaag in gesprek gaat met eredoctor Anne-Marie Slaughter, die dan live vanuit de Verenigde Staten bij ons is. Op deze dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, spreken zij over politieke ontwikkelingen en wereldwijde trends. Zie vu.nl/bravenewpolitics

Je bent ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan de verdere lustrumactiviteiten in het academisch jaar 2020-2021. Zie ook VU.nl/kuyperjaar.