Parallel programma interactieve lezingen en workshops - Ronde 1

1.1 Motivation of students in online education

Martijn Meeter - Foto: Peter ValkcxMartijn Meeter, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Het besluit al het onderwijs online aan te bieden als gevolg van Covid19, is niet gemakkelijk geweest voor studenten. Uit ons onderzoek blijkt dat studenten online colleges en werkgroepen niet bijzonder waarderen en dat hun motivatie daardoor tanende is. In deze workshop presenteer ik onze uitkomsten en gaan we bespreken hoe we onze online cursussen aantrekkelijk en motiverend kunnen maken. Sommige tips zullen we meteen in de praktijk uitproberen.
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers: onbeperkt.

Bekijk de presentatie

 

1.2 Implementatie en adoptie van blended learning

Barend LastBarend Last, Universiteit Maastricht

In deze workshop onderzoeken we hoe ver een cursus of programma is met de implementatie van blended learning in het curriculum. De doelgroep van deze workshops zijn met name docenten die aan de slag gaan met vragen als: hoe flexibel is ons curriculum? In hoeverre worden studenten gefaciliteerd in zelfsturend leren? Is er sprake van afstemming v.w.b. tools over het hele programma? Tijdens de sessie wordt in dialoog toegewerkt naar het formuleren van concrete vervolgstappen voor de implementatie en adoptie van blended learning op programma- en cursusniveau. Daarbij wordt aandacht besteed aan verschillende implementatiemodellen en inzichten uit de literatuur. De deelnemers doen een korte zelfscan over de implementatie van blended learning in hun eigen onderwijs, en gaan daarover in gesprek.
Barend Last (1986) begon als leerkracht in het basisonderwijs, waar zijn passie voor onderwijsinnovatie ontstond. Hij interesseerde zich vooral voor de vraag: "waarom doen we eigenlijk wat we doen?" en stroomde daarom door naar de wetenschappelijke wereld. Inmiddels werkt hij als onderwijskundig adviseur bij de Universiteit van Maastricht. Hier houdt hij zich bezig met de implementatie van blended learning, met een focus op zowel goede inzet van ICT, als het benutten van de fysieke onderwijsruimte Lees meer op www.barendlast.com
Voertaal: Nederlands. Aantal deelnemers: maximaal 40


Bekijk de presentatie

1.3 De lessen van corona; hybride onderwijs in de toekomst van het CSL-veldwerk Limburg

Rosa Pols

Rosa Pols en Mark Bokhorst, Instituut voor Milieuvraagstukken Mark Bokhorst

Corona dwong het Instituut voor Milieuvraagstukken om de groepsveldwerken van onder andere de BSc Aarde, Economie en Duurzaamheid in het voorjaar van 2020 halsoverkop om te zetten in online varianten. Ook het eerstejaars Veldwerk Limburg, een Community Service Learning-project met een opdracht van Waterschap Limburg, moest ineens op afstand. Tot verrassing van de docenten bleek er veel meer bruikbare data online te staan dan gedacht en hebben de studenten evengoed de meeste beoogde leerdoelen behaald. Het overzicht dat de online beschikbare data gaf, maakte studenten veel meer wegwijs in het gebied, waardoor ze beter beslagen ten ijs het veld in hadden gekund. In deze workshop onderzoeken we de meerwaarde van een hybride vorm waarbij een online voorbereiding en veldonderwijs samenkomen. Deze workshop is niet alleen een pleidooi om buiten-onderwijs gedegen voor te bereiden, maar ook bedoeld als stimulans om eens met je onderwijs van de VU-campus af te komen en studenten de maatschappelijke praktijk te laten ervaren.
Voertaal: Nederlands of Engels afhankelijk van deelnemers. Aantal deelnemers onbeperkt.


Bekijk de presentatie

1.4 Discover your VUture (and other ways to help first-year students connect in an online setting)

AFB Anneke VuureggeAnneke Vuuregge, Farmaceutische Wetenschappen en Nadia van der Pool, VU OnderwijswerkplaatsNadia van der Pool

In deze tijd waarbij studenten (grotendeels) vanuit huis leskrijgen, merken we dat studenten meer moeite hebben om zich verbonden te voelen met hun studie en met elkaar. Welke rol kan het mentoraat/tutoraat hierin spelen? Anneke en Nadia laten tijdens deze workshop zien hoe je via online gespreksspel Discover Your VUture (yourvuture.nl) en door overige onderwerpen, zoals leerstrategieën en planning, tijdens de contactmomenten van het mentoraat en/of tutoraat, de studenten kunt helpen zich thuis te voelen en het meeste uit hun studie te halen. Verder zullen ze ook laten zien hoe de invulling van het mentoraat kan worden gebruikt om het (sociaal) contact tussen studenten te verhogen.
Voertaal: Nederlands. Aantal deelnemers: onbeperkt.

Bekijk de presentatie

1.5 Hybride onderwijs in de praktijk

Duco BanninkDuco Bannink, Faculteit Sociale Wetenschappen, Marijke Leijdekkers, LEARN! Academy en Eva Konijn, studentEva Konijn

Duco Bannink leidt een workshop over de praktische kant en didactiek van online en hybride Onderwijs. Duco ziet zichzelf niet als expert op dit gebied, maar hij weet van aanpakken als docent. Zijn reactie op de vraag of hij een workshop wilde verzorgen was: “waarom, wat heb ik nou te melden, ik doe niks bijzonders, ik ben geen expert’. Hij neemt ons mee in de wereld van hybride onderwijs en hoe je studenten blijft motiveren. Tijdens een van Duco’s werkgroepen, was de studenten gevraagd een kort college ‘Zoom-skills voor docenten’ voor te bereiden. Dit college zal ook in deze workshops gehouden worden door een van Duco’s studenten, Eva Konijn. Duco en Eva zullen kijken naar wat er wel en niet werkt in bijvoorbeeld Zoom, De deelnemers worden meegenomen in het opzetten van een eigen meeting om het zelf te ervaren. Duco vertelt ook over hoe hij de deelnemers bij de les houdt, bijvoorbeeld door het gebruik van Mentimeter. De hele workshop zal sterk interactief van opzet zijn. De workshop vindt geheel online plaats, er is geen mogelijkheid deze op locatie bij te wonen.
Voertaal: Nederlands. Aantal deelnemers: onbeperkt.


Bekijk de presentatie

1.6 Students who care: Improving mental health of students supported by students

Leonore de WitLeonore de Wit en Ronald Felt, Klinische PsychologieRonald Felt

Leonore de Wit en Student Assessor Roland Felt vertellen ons over het trainingprogramma voor student e-coaches. Hierbij worden studenten getraind binnen het psychologie curriculum om psychologische interventies te kunnen doen. Studenten die het programma hebben afgerond kunnen andere studenten coachen binnen het Caring Universities programma. Dit programma is een samenwerking van de VU, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht. In een interactieve sessie zullen een aantal belangrijke thema’s aan bod komen: hebben studenten wel genoeg ervaring om andere studenten te coachen? Wat voor verantwoordelijkheid heeft de universiteit als het gaat om het herkennen en behandelen van geestelijke gezondheidsproblemen? Wat is de rol van de docent in deze? Is er genoeg vertrouwen tussen de studenten tijdens de behandeling? 

 
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers: onbeperkt


Bekijk de presentatie

1.7 en 2.7 Virtual Reality to Enhance the Education Experience

Tilo HartmannTilo Hartman en Miguel Barreda, Faculteit der Sociale Wetenschappen / CommunicatiewetenschapAFB Miguel Barreda

Ronde 1 (14.15 – 14.55)
De coronapandemie dwong studenten en docenten om over te stappen naar online onderwijs en elkaar te ontmoeten via tools als Zoom of Teams. Deze tools hebben hun waarde op professionele wijze bewezen, maar soms werden mensen moe van te veel ZOOM-bijeenkomsten en hadden ze ook het gevoel dat ze face-to-face-bijeenkomsten niet konden vervangen. Virtuele (VR) en Extended Reality (XR) technologieën hebben in het verleden een technologische sprong gemaakt en worden ook op de VU steeds meer verkend als onderwijs- en communicatie-instrumenten. Wat zijn de sterke kanten en mogelijkheden van VR en op welke gebieden werkt het onderwijs in VR niet? De sessie wordt ingeleid met een "roadshow" over de huidige VR-onderwijsprojecten wereldwijd door de XR ERA groep (Extended Reality Group, Leiden), inclusief een discussie.


Ronde 2 (15.00 – 15.40)
In het tweede deel van het project wordt ingezoomd op VR-onderwijsprojecten bij de VU. In dit deel zullen twee parallelle hybride "hands-on" demo’s plaatsvinden, die je vanuit via Zoom kunt volgen, of je kunt zelfs vanuit huis via je laptop meedoen. Als je deze sessie in VR wilt bijwonen op je computer, installeer dan https://altvr.com/get-altspacevr-2dmode/ en maak een user/avatar aan voor het begin van de Onderwijsdag. We zullen ons klaslokaal openstellen die dag, zodat iedereen mee kan doen.
In de eerste sessie wordt het innovatieve PleitVRij project van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Sylvia Moes) geïntroduceerd, in de tweede sessie wordt een voorbeeld getoond van hoe consumentgerichte Oculus Quest VR al gebruikt werd (en kan worden) in het onderwijs aan de VU, op basis van een gerelateerd project van Communicatiewetenschap (Miguel Barreda/Tilo Hartmann).
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers:  onbeperkt


Bekijk de presentatie