Parallel programma interactieve lezingen en workshops - Ronde 2

2.1 Let's rethink online teaching!

Jaro PichelJaro Pichel en Marijke Leijdekkers, LEARN! AcademyMarijke Leijdekkers

Bent u het online onderwijs ook beu? Het werkt niet, toch? Hoe vaak horen we deze reactie? Toch zijn er ook collega’s waarbij het allemaal heel soepel verloopt. Hoe kan dat? Is het een kwestie van de juiste computervaardigheden of speelt er meer? Samen met de deelnemers zullen we onderzoeken hoe onze ‘teacher beliefs’ onze relatie en ervaring met online onderwijs beïnvloeden. Deelnemers zullen hun overtuigingen over online onderwijs identificeren en leren hoe ze deze kunnen omzetten naar meer ‘constructieve’ en ‘optimistische’ beliefs.
Voertaal: Engels. Maximum aantal deelnemers: 40


2.2 Mixed Classroom in Practice in an Online Setting

Amrita DasAmrita Das, LEARN! Academy

De docenten zijn erin geslaagd hun onderwijs van de ene op de andere dag online aan te bieden. Maar eenn van de uitdagingen nu is: hoe zorg je ervoor dat iedereen meedoet en dat de diversiteit behouden blijft? Hoe zorg je ervoor dat studenten elkaar leren kennen en van elkaars perspectief en ervaring leren? Tijdens deze interactieve workshop gaat Amrita Das in op de vertaling van het Mixed Classroom Onderwijsconcept naar een online setting. De drie fasen van het model - Sensitizing, Engaging en Optimizing- zullen worden omgezet naar online mogelijkheden, als ondersteuning voor docenten bij het opzetten van een inclusief leerklimaat. Daarmee worden academische ontwikkeling en het stimuleren van interactie toch mogelijk in een online omgeving. Tijdens de workshop is er ook tijd voor het delen van ervaringen en om te bespreken wat we willen meenemen naar de toekomst. Wat willen we behouden als we weer gewoon op de VU mogen lesgeven?
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers: 25


2.3 Unlocking innovation during lockdown: teaching formats and technologies to facilitate hybrid/online teaching

Sophia de JongSophia de Jong, wiskunde and Maikel Wijtmans, farmacochemie, Bèta FaculteitMaikel Wijtmans

De Covid19 crisis biedt mogelijkheden om nieuwe online/hybride onderwijsvormen en technologieën te onderzoeken met het oog op gebruik na de crisis. Enkele van deze methoden zijn onderzocht in twee Bèta vakken en de voor- en nadelen worden in deze presentatie behandeld. Het eerste voorbeeld draait om het gebruik van de iPad in hoorcolleges en werkcolleges van een eerstejaars wiskundecursus. Docenten in het bèta domein die gewend waren op krijtborden te doceren, gebruiken nu notitie-apps op de iPad voor online onderwijs. Maar kan de iPad het krijtbord vervangen? Het tweede voorbeeld behandelt een hybride Flipped Classroom formaat zoals toegepast in een kleinschalige mastercursus in synthetisch-medicinale chemie. Het doel hier was om intensieve interactie te waarborgen voor studenten die zowel in de zaal als vanuit huis meededen. Alle basiskennis werd via zelfstudie video’s aangeboden en tijdens de hybride contacturen (on-campus/online) werden opdrachten, wetenschappelijke artikelen, onderzoeksvoorbeelden en vragen over de video’s bediscussieerd. Naast een iPad werd ter interactie bij de sessies Zoom gebruikt inclusief de Remote Control optie om interactie in gedeelde documenten te faciliteren. Er zal genoeg gelegenheid zijn voor vragen over beide voorbeelden.
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers onbeperkt.

Bekijk de presentatie


2.4 Community Service Learning in an online setting

Marjolein ZweekhorstMarjolein Zweekhorst, Bèta faculteit en CSL

Bij Community Service Learning (CSL) passen studenten de academische kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan toe op maatschappelijke problemen. Zij doen dit samen met maatschappelijke partners. Steeds meer docenten van de VU passen CSL toe in hun onderwijs. Tijdens de afgelopen maanden hebben docenten, zowel van binnen als van buiten de VU, online formats ontwikkeld voor maatschappelijk betrokken onderwijs. De online versie van maatschappelijk betrokken onderwijs ziet er veelbelovend uit. Studenten lijken meer betrokken en gemotiveerd, het onderwijs is efficiënter en beide partijen hebben er baat bij. Deze ervaringen zijn belangrijk voor de toekomst van CSL. Tijdens deze workshop zullen VU-docenten en internationale gastdocenten voorbeelden laten zien van wat goed werkt in een online omgeving en daarover het gesprek aangaan. De uitdagingen en voordelen die ze zijn tegengekomen bij blended en online CSL-activiteiten zullen worden besproken en er zal gediscussieerd kunnen worden over de mogelijkheden voor CSL-activiteiten in de toekomst.
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers: onbeperkt.

Bekijk de presentatie


2.5 The student in charge

Chris van KlaverenChris van Klaveren, Ilja Cornelisz, Amsterdam Centre for Learning AnalyticsIlja Cornelisz

In september 2020 is de Vrije Universiteit gestart met een drie-jarig Comenius-project: Plan for Success. Dit project richt zich op studievertraging van tweedejaars studenten. Onderdeel van Plan for Success is dat dashboards worden ontwikkeld; zowel voor studenten als studieadviseurs. Deze instrumenten zijn ontworpen om het proces van studieplanning en –advies the ondersteunen en verbeteren. Een belangrijk aspect van het project is dat de student verantwoordelijk is –en kan zijn- voor zijn eigen studiesucces. Daarbij worden studieadviseurs ondersteund in –bijvoorbeeld- de dialoog met studenten over welk arrangement aan vakken mogelijk, haalbaar en wenselijk is om per periode te volgen. In deze workshop wordt eerst het overkoepelende Plan for Success-project toegelicht, waarna deelnemers in een interactieve setting zelf aan de slag kunnen met de onlangs ontwikkelde dashboards. De workshop rondt af met het verzamelen van feedback en een discussie over de potentie van deze aanpak binnen de VU, ook na het verstrijken van het Comenius-project.
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers: onbeperkt 


2.6 Evidence informed Blended Learning design, tools & implications for VU Amsterdam

Luuk TerbeekLuuk Terbeek, LEARN! Academy en Sjirk Zijlstra, Hogeschool UtrechtSjirk Zijlstra

Als gevolg van Covid-19 is ons onderwijs drastisch veranderd. De situatie van nu zal ook veranderen, dat is positief. Want online onderwijs is slechts een onderdeel van blended learning. Er zijn drie cruciale elementen om blended learning effectief toe te passen:
• Contemporain vakmanschap
• Onderwijs ontworpen op basis van onderzoeksuitkomsten (evidence)
• Professionalisering van de staf
Tijdens deze interactieve workshop, zullen al deze drie elementen aan bod komen. Daarnaast komen Luuk en Sjirk met voorbeelden uit de praktijk, waarmee zij zullen laten zien hoe ICT ons onderwijs kan verrijken, als je de juiste tools gebruikt.
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers: onbeperkt


1.7 en 2.7 Virtual Reality to Enhance the Education Experience

Tilo HartmannTilo Hartman en Miguel Barreda, Faculteit der Sociale Wetenschappen / CommunicatiewetenschapAFB Miguel Barreda

Ronde 1 (14.15 – 14.55)
De coronapandemie dwong studenten en docenten om over te stappen naar online onderwijs en elkaar te ontmoeten via tools als Zoom of Teams. Deze tools hebben hun waarde op professionele wijze bewezen, maar soms werden mensen moe van te veel ZOOM-bijeenkomsten en hadden ze ook het gevoel dat ze face-to-face-bijeenkomsten niet konden vervangen. Virtuele (VR) en Extended Reality (XR) technologieën hebben in het verleden een technologische sprong gemaakt en worden ook op de VU steeds meer verkend als onderwijs- en communicatie-instrumenten. Wat zijn de sterke kanten en mogelijkheden van VR en op welke gebieden werkt het onderwijs in VR niet? De sessie wordt ingeleid met een "roadshow" over de huidige VR-onderwijsprojecten wereldwijd door de XR ERA groep (Extended Reality Group, Leiden), inclusief een discussie.
Ronde 2 (15.00 – 15.40)
In het tweede deel van het project wordt ingezoomd op VR-onderwijsprojecten bij de VU. In dit deel zullen twee parallelle hybride "hands-on" demo’s plaatsvinden, die je vanuit via Zoom kunt volgen, of je kunt zelfs vanuit huis via je laptop meedoen. Als je deze sessie in VR wilt bijwonen op je computer, installeer dan https://altvr.com/get-altspacevr-2dmode/ en maak een user/avatar aan voor het begin van de Onderwijsdag. We zullen ons klaslokaal openstellen die dag, zodat iedereen mee kan doen.
In de eerste sessie wordt het innovatieve PleitVRij project van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Sylvia Moes) geïntroduceerd, in de tweede sessie wordt een voorbeeld getoond van hoe consumentgerichte Oculus Quest VR al gebruikt werd (en kan worden) in het onderwijs aan de VU, op basis van een gerelateerd project van Communicatiewetenschap (Miguel Barreda/Tilo Hartmann).
Voertaal: Engels. Aantal deelnemers:  onbeperkt

Bekijk de presentatie