Veelgestelde vragen

Laatste wijziging op maandag 28 juni

Versoepelingen werken op de campus.

Contactpunten

STUDENTENBALIE
Heb je vragen over in- en uitschrijven, collegegeld en intekenen voor onderwijs, voor het aanvragen van een cijferlijst en voor het waarmerken van een diploma? Kijk eerst of je vraag in de FAQ’s staat. Vraag niet beantwoord, neem dan contact op met de studentenbalie. Antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot doorstroom, inschrijving en toelating kun je ook vinden op deze webpagina

studentenbalie@vu.nl | +31 (0)20 598 5020 

- Bereikbaarheid per mail: op werkdagen van 9:00 tot 17.00 uur
- Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur
- Bereikbaarheid fysieke balie: de fysieke balie is tot nader orde gesloten. Zodra de coronamaatregelen op de Vrije Universiteit Amsterdam het toelaten, zal de balie heropend worden.

Studievoortgang
Maak je je zorgen over je studievoortgang? Heb je vragen over welk effect deze periode kan hebben op je studie? Of zit je met andere vragen waar je zelf niet uitkomt? De studieadviseurs zijn zowel telefonisch als per mail te bereiken. Op de opleidingspagina van VUweb vind je de juiste gegevens voor jouw opleiding.

Studentenwelzijn
We weten dat deze tijd ook voor veel onduidelijkheid en onrust kan zorgen. Heb je meer behoefte om met iemand te praten? Ook de studentenpsychologen zijn er voor je. Je kunt ze het beste bereiken via studentenpsychologen@vu.nl of via VUweb. Kijk op dit platform voor een overzicht van de ondersteuning die de VU biedt

 

International office: international@vu.nl| +31 (0)20 5985745
Bereikbaarheid per telefoon: ma t/m vr van 10:00 – 12:00

HRM Servicedesk: servicedesk.hrm@vu.nl | +31 (0)20 598 2882
- Bereikbaarheid op werkdagen: per telefoon van 08.30 tot 12.30 uur, per mail van 08.30 tot 17.00 uur

Meld en bespreek inhoudelijke vragen en knelpunten rondom (thuis)werken ook met je leidinggevende. Zie ook informatie op VUweb over mentaal gezond thuiswerken.

WAAR KAN IK INFORMATIE VINDEN?

Ben je student aan de Faculteit der Geneeskunde VU? Kijk dan op de facultaire website. Voor masterstudenten en medewerkers van de Faculteit der Geneeskunde VU gelden de richtlijnen en informatie van Amsterdam UMC op Tulpintranet (onder de tegel Coronavirus: Informatie en veelgestelde vragen).

WAAR KAN IK INFORMATIE VINDEN?

Voor studenten en medewerkers van ACTA gelden de richtlijnen en informatie op ACTAnet.

Algemeen

De VU volgt de adviezen van het RIVM voor de volksgezondheid en de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen naar het buitenland. De VU houdt deze adviezen samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten en communiceert via deze pagina als er updates voor studenten, medewerkers en bezoekers zijn.

In de media lezen we dat het aantal besmettingen met name in de studentensteden weer toeneemt. Het virus is nooit ver weg, en het vraagt alertheid en actie van ons allemaal om te voorkomen dat het zich verspreidt. 

In de landelijke aanpak van de coronapandemie is bepaald dat de GGD’s de leiding hebben bij de regionale aanpak van Covid-19 besmettingen. Dit doen zij uiteraard in nauwe afstemming met het RIVM en de Veiligheidsregio’s. De GGD bepaalt in het bron- en contactonderzoek of anderen, zoals bv. medestudenten of collega’s, mogelijk risico hebben gelopen en maatregelen moeten treffen. 

We vragen een ieder om alert te blijven. Let op symptomen die op Covid-19 kunnen wijzen, zoals verkoudheidsklachten, keelpijn, koorts en/of verlies van reuk of smaak. Blijf thuis als je symptomen hebt, en laat je testen. En ook als je geen klachten hebt: maak gebruik van de gratis zelftesten, hou die anderhalve meter afstand en was je handen regelmatig. 

Verdiep je nog eens in de landelijke basisregels en de richtlijnen die we op de VU aanhouden. En kijk op de site van de GGD Amsterdam wat je moet doen als iemand in je omgeving besmet is geraakt. 

Blijf thuis bij klachten en laat je testen!

EEN ANDERHALVEMETER UNIVERSITEIT

Voor verschillende activiteiten zijn protocollen geschreven en beschikbaar. Raadpleeg de protocollen voor studenten en werken op de campus. Lees de flyers en/of protocollen goed door voordat je naar de campus komt. Hieronder vind je een overzicht van alle basisregels:

· Werk en studeer zoveel mogelijk thuis
· Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven
· Vermijd drukke plekken. Reis je met het OV? Plan dit dan zorgvuldig en houd je aan de afspraken.
· Houd 1,5 meter afstand. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: geef ruimte aan de ander, ga zelf weg.
· Was vaak je handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Op de campus gelden de volgende afspraken:
- Je bent op de campus voor een toegestane activiteit of wanneer je geen alternatief hebt om thuis te werken of te studeren.
- Toegang uitsluitend via de hoofdingang van gebouwen. Bij binnenkomst heb je de mogelijkheid om je handen schoon te maken.
- Medewerkers en studenten melden zich bij binnenkomst van een gebouw aan. Neem je studenten- of medewerkerspas mee voor de toegangscontrole. Heb je je collegekaart niet, zorg dan dat je een bewijs van Inschrijving kunt laten zien.
- Ga direct naar je werk- of studieplek en volg de instructies en looplijnen. Bij passeren: houd rechts, loop door en voorkom onnodig contact.
- Blijf zoveel mogelijk in je eigen werk- of studiegebied. Verplaats je niet onnodig over de campus.
- Verblijf niet langer dan noodzakelijk op de campus - Kom je net terug van een buitenlandse reis of vakantie en moet je daarom in thuisquarantaine? Dan mag je uiteraard ook niet naar de VU komen. De meest actuele informatie over thuisquarantaine na een reis in het buitenland kun je hier vinden.

Meer informatie over de campus in coronatijd (protocollen, hygiëne, wayfinding, etc. kun je vinden op:
· Voor studenten: Studeren op de VU campus
· Voor medewerkers: Werken op de VU campus

Met de aanvragers van bijeenkomsten wordt gekeken of deze op een aangepaste of alternatieve manier doorgang kunnen vinden. Voor nieuwe aanvragen kan er contact worden opgenomen met het Congres- en Mediacenter. Let op: er is op de VU als anderhalve meter universiteit zeer weinig ruimte en de organisatie van ons onderwijs en onderzoek krijgt voorrang! Aanvragen worden daarom eerst intern besproken en indien mogelijk, geaccepteerd.

ACADEMISCH JAAR 2021-2022

Voor het onderwijs in het komend academisch jaar (september 2021) zet de Vrije Universiteit Amsterdam in op een volledige bezetting van de campus. Dit heeft het college van bestuur besloten na uitvoerig overleg.

Er wordt gewerkt aan een flexibel rooster, waarbij we de campus weer volledig inzetten voor het onderwijs, maar waarin ook op- en afgeschaald kan worden naar een ‘1.5m rooster’. Op deze manier is de VU voorbereid op diverse scenario’s en kan er zo effectief mogelijk van de campusruimte gebruik worden gemaakt, terwijl de veiligheid en toegankelijkheid van de campus geborgd blijft.

De leerzame ervaringen van het huidig academisch jaar nemen we ook mee. We hebben ervaren hoe digitale innovaties ons helpen ons onderwijs beter in te richten. We groeien verder in het activerend onderwijs met de inzet van blended learning. Een deel van het onderwijs zal daarom ook volgend jaar online gegeven worden, ondersteund met digitale tools. Als universiteit kunnen we zo hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs bieden aan onze huidige én toekomstige studenten.
Fysieke ontmoeting blijft natuurlijk cruciaal voor onze studenten. Door het collegejaar 2021-2022 op deze manier in te richten bieden we studenten het beste van beide werelden: online maar vooral ook offline.

Kan ik beginnen aan mijn masteropleiding of premasterprogramma als ik mijn vooropleiding niet kan afronden door corona (zachte knip)?
Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor of premaster hebben afgerond om te mogen starten met een master. Dit noemen we een ‘harde knip’. De coronacrisis zorgt er echter bij sommige studenten voor dat zij hun studie deels hebben moeten staken en hierdoor ongewenst studievertraging oplopen. Om te voorkomen dat studenten door coronamaatregelen vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding, is per (pre)masteropleiding bepaald aan welke voorwaarden je moet voldoen om bij een niet afgeronde vooropleiding toch te mogen starten. Dit betekent dat studenten die vanwege de coronacrisis nog één of enkele vakken missen onder bepaalde voorwaarden tóch volgend jaar kunnen starten met hun master op de VU. De missende vak(ken) moet je tijdens het collegejaar 2021-2022 alsnog afronden, dus uiterlijk 1 september 2022. 

Kijk hiervoor op de opleidingspagina via masters.vu.nl onder het kopje ‘Coronavirus: extra informatie toelating'.

Voldoe je aan deze voorwaarden of verwacht je hier uiterlijk 31 augustus aan te voldoen? Vraag dan uiterlijk 1 augustus de zachte knip aan. Dit kun je doen door een formulier in te vullen.
· Wil in september starten met een masteropleiding? Vul dan het formulier voor zachte knip naar master in.
· Wil je in september starten met een premasterprogramma? Vul dan het formulier voor zachte knip naar premaster in.

Het is erg moeilijk is om missende vakken tijdens een al intensief masterjaar af te ronden. Je krijgt dan een zwaar programma. We adviseren je daarom er alles aan te doen om je bachelor of premaster dit collegejaar af te ronden! Heb je hier advies bij nodig? Neem dan contact op met de studieadviseur van jouw faculteit. De ‘zachte knip’ geldt alleen voor studenten die in collegejaar 2021-2022 starten met een masteropleiding of premasterprogramma.

Geldt de ‘zachte knip’ voor alle opleidingen?
Masteropleidingen met meerdere instroommomenten kunnen ervoor kiezen de ‘harde knip’ te behouden en te verwijzen naar een volgend instroommoment in het collegejaar 2021-2022. Dankzij de meerdere instroommomenten blijft de vertraging om te starten met één van deze opleidingen beperkt.

Ik doe nu een hbo-bachelor en wil in september starten met een premasterprogramma. Kan ik starten als ik door de coronacrisis mijn hbo-bachelor niet volledig heb afgerond?
Ja. Ook hier geldt dat studenten met beperkte studievertraging door de coronacrisis wel in september mogen starten met het premasterprogramma. Per premasterprogramma wordt vastgesteld wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten.
Per opleiding wordt bepaald wat precies de voorwaarden zijn om te mogen starten. Kijk hiervoor op de opleidingspagina via masters.vu.nl onder het kopje ‘Coronavirus: extra informatie toelating'.

Ik moet mijn bachelor in het buitenland nog afronden. Kan ik in september starten met een master aan de VU?
· Alle EER-studenten worden onder dezelfde voorwaarden toegelaten. Het afronden van een bachelor in het land van herkomst en de start van een intensieve opleiding aan de VU is slecht werkbaar. We raden het daarom af.
· Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland moeten afronden, blijft de ‘harde knip’ gelden. Neem voor vragen contact op met het International Office: international@vu.nl.

Kan ik instromen van mijn hbo-opleiding naar een VU bacheloropleiding als ik mijn hbo-propedeuse nog niet volledig heb afgerond?
Ja, de VU wil voorkomen dat je volgend studiejaar niet kunt starten met je wo-bachelor omdat je door de coronacrisis je hbo-propedeuse nog niet geheel hebt afgerond. Wanneer je als student vanwege de coronamaatregelen nog één vak of maximaal 6EC van je propedeuse mist, kun je tóch volgend jaar starten met je bacheloropleiding op de VU.
Is dit voor jou van toepassing? Dan moet je uiterlijk 1 augustus actie ondernemen. Lees z.s.m. op deze pagina wat je moet doen.

De VU Introductiedagen voor eerstejaars bachelorstudenten vinden plaats op 25, 26, 27, 30 en 31 augustus. Zij maken in vijf dagen tijd kennis met de universiteit, hun studiegenoten en Amsterdam. Ze horen alle ins en outs over de opleiding, volgen workshops, gaan sporten en doen mee aan culturele activiteiten - met een feestelijke afsluiter in Amsterdamse clubs. Voor studenten die niet vijf dagen lang willen deelnemen is er ook een tweedaags programma gericht op de studie. Dit programma vindt deels op de campus en deels online plaats. Op www.vu.nl/introductiedagen vind je de laatste informatie.

Voor de internationale masterstudenten worden er aankomstdagen georganiseerd die starten op 23 augustus.

Deze zomer hebben we hoogstwaarschijnlijk nog te maken met coronamaatregelen. We doen ons uiterste best om  een leuk programma op de VU te organiseren, maar het kan zijn we het moeten aanpassen aan de dan geldende maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

TESTMOGELIJKHEDEN

Alle studenten en medewerkers kunnen kosteloos op www.zelftestonderwijs.nl een zelftest bestellen. Met de inzet van zelftesten wil de overheid inzetten op het sneller opsporen van besmettingen om zo zoveel mogelijk corona-uitbraken te voorkomen. Voor alle informatie over de inzet van zelftesten in het onderwijs bezoek de www.zelftestonderwijs.nl.

Studenten en medewerkers kunnen voor het maken van de bestelling gebruik maken van hun bestaande instellingsaccount. Als bestellen via het bestaande instellingsaccount om redenen niet lukt dan kan je contact opnemen met servicedesk.fco@vu.nl.

Ja, dat kan tot medio augustus. Voorwaarden aan het bezoek van de snelteststraat zijn dat medewerkers en studenten zich alleen kunnen laten testen als ze geen klachten hebben en op de campus moeten zijn voor onderwijs. Bij klachten ga je naar de teststraat van de GGD. VU-studenten en VU-medewerkers die zich willen laten testen in de snelteststraat kunnen hiervoor een tijdstip reserveren op www.covidsnelteststraat.nl/VUA met de code VUA2021!

Testen is vrijwillig en uitslagen worden niet gedeeld met de VU. De uitslag van de sneltest krijg je binnen dertig minuten. Is de uitslag positief? Dan dien je de richtlijnen van de GGD op te volgen. Verder geldt nog steeds: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. De zelftest vervangt geen GGD-test.

Achtergrond OCW-pilot sneltesten
De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met andere Amsterdamse instellingen deel aan de pilot sneltesten, een landelijk initiatief vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met onze deelname richten wij ons op het beantwoorden van de vraag op welke manier sneltesten kunnen bijdragen aan de verruiming van het locatie (gebonden) onderwijs.

De pilot staat los van de doelstelling van de introductie van zelftesten in het mbo en het hoger onderwijs. Daar is de doelstelling om door regelmatig te testen een positieve bijdrage te leveren aan het epidemiologische beeld in Nederland. Naast het vrijwillig gebruik van zelftesten is het ook belangrijk om deel te nemen aan de pilot met sneltesten, zodat hiermee wetenschappelijke kennis opgedaan kan worden over hoe testen bijdraagt aan het veilig kunnen loslaten van de veiligheidsmaatregelen.

STUDEREN EN CORONA

Je mag naar de VU komen voor:

· Geroosterde onderwijsactiviteiten op de campus.  Kijk op rooster.vu.nl en op Canvas voor informatie over jouw opleiding.

· Voor studenten die thuis geen geschikte plek hebben om te studeren of een tentamen te maken biedt de VU studie -en tentamenplekken. Voor tentamenplekken geldt dat deze moeten worden aanvragen.
Studeren
Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Dat geldt ook voor studenten die in Amsterdam wonen maar zijn verbonden aan een andere hoger onderwijsinstelling. Hierdoor dragen we bij aan het landelijk beperken van reisbewegingen. Op de campus is een actieve monitoring en begeleiding door stewards. Bij het signaleren van doorlopende situaties met drukte beoordeelt de crisisorganistie VU of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden zoals het alleen toegang verlenen van studenten die aan de VU studeren.

De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan online via diverse mogelijkheden. In dit overzicht zie je hoeveel studieplekken er nog vrij zijn op welke verdieping in het VU Hoofdgebouw. Kom je studeren op campus? Houd je dan aan de basisregels.

Tentamens
Voor studenten die liever op de campus een tentamen maken, biedt de VU tentamenplekken op de campus aan. Reserveren kan tot drie dagen voor het tentamen via dit formulier. Het is nog steeds noodzakelijk om je in te tekenen voor je tentamens. Daarvoor geldt de normale termijn van intekenen voor tentamens, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de tentamendatum. Zorg er dus voor dat je je op tijd intekent. Neem altijd je studentenpas of een bewijs van inschrijving mee voor toegang tot de gebouwen en houd je aan de basisregels.
Wanneer de Examencommissie oordeelt dat het toetsen op afstand met online toezicht (online proctoring) noodzakelijk is, dan heeft de VU een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de studenten te verwerken. In dat geval hoef je daarvoor geen toestemming te geven, maar uiteraard word je wel hierover geïnformeerd. De VU heeft de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We vinden privacy belangrijk en daarom hebben we alle mogelijke stap genomen om ieders privacy te beschermen. Onze privacyjuristen hebben geadviseerd over de procedures en de functionaliteiten en blijven dat doen, zodat alle dataopslag en de procedures voldoen aan de AVG. Daarnaast heeft IT de gebruikte software gereviewd en duidelijke afspraken gemaakt met de leveranciers, om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de strenge veiligheidseisen van de VU. 

Alles over het maken van tentamens met online proctoring vind je op deze pagina. Deze site bevat gedetailleerde instructies over te volgen procedures, het doen van een proefexamen, te gebruiken apparatuur, wat je kan doen als er problemen zijn en privacy.

De VU biedt Microsoft Office 365 voor studenten direct en gratis aan om online studeren in de Coronaperiode optimaal te ondersteunen.

Dit Microsoft Office 365 for Students pakket bevat de bekende Office 365 applicaties zoals Word, PowerPoint, Excel en OneNote. Ook krijg je toegang tot Microsoft Teams om te chatten en live in documenten samen te kunnen werken met mede studenten. Het voordeel van dit pakket is dat het een online clouddienst is, zodat je altijd toegang tot je bestanden en de laatste versie van de Office programma’s hebt.

Je kunt het pakket op de volgende wijze downloaden:
1. Ga naar https://portal.office.com
2. Log in met je VU-emailadres (emailadres@student.vu.nl of emailadres@student.acta.nl) en bijbehorend wachtwoord
3. Download Microsoft Office 365 voor studenten 

Voor een uitgebreidere toelichting op de installatie van Microsoft Office 365 for Students, bekijk de pagina Office 365 for Students op het askIT dienstenportaal. 

Let op: heb je al Microsoft Office 365 via SURFspot aangekocht? Dan moet je eenmalig opnieuw inloggen in een van de Office 365 for Students applicaties (zoals Word) met je VU e-mailadres.

Medewerkers en studenten kunnen materiaal aanvragen en maken afspraken over het ophalen hiervan. Aangevraagd materiaal kan in de regel worden afgehaald van 9.30 – 16.00 in de UB, eerste etage HG. De bezorgservice blijft bestaan voor mensen die hiervoor anders alleen naar de VU zouden komen. Onderzoek / inzage in Bijzondere Collecties blijft mogelijk via afspraken op maat. 

Kijk hier voor actuele informatie over de dienstverlening van de UB.

STUDEREN EN FINANCIËN

We begrijpen dat deze onzekere tijd van invloed kan zijn op je financiële situatie. Als je financiële problemen hebt die voortkomen uit de coronacrisis omdat je bijvoorbeeld geen bijbaan meer hebt, dan adviseren we je om de informatie op VUweb/student te raadplegen.

Behaalde je door de coronamaatregelen later dan gepland je diploma? En moest je hierdoor langer lesgeld of collegegeld betalen? Dan heb je misschien recht op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Meer informatie vind je op VUweb/student.

Het kabinet heeft besloten om het wettelijk collegegeld in academisch jaar 2021-2022 te halveren in verband met de gevolgen van COVID-19. De halvering geldt voor allen die het reguliere wettelijk collegegeld betalen in 2021-2022 en voor degenen die een premastervergoeding betalen.

Voor studenten die instellingscollegegeld betalen of verhoogd wettelijk collegegeld betalen, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan alle hoger onderwijsinstellingen verzocht om een korting toe te passen van 1084 euro. De VU heeft dit ook gedaan. Op deze pagina zijn alle tarieven te vinden voor 2021-2022 (en voor het huidige collegejaar).

STAGE

De regels die gelden voor de sector/branche/werkgever zijn hierin leidend. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.

Voor buitenlandse stages geldt dat alleen kan worden afgereisd naar gebieden die een positief (groen of geel) reisadvies hebben. In de context van corona zijn er echter nog vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het advies is dan ook om bij reisadvies geel alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Studenten die bij code geel toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider.

REIZEN

De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt momenteel: “Reis alleen naar landen met een groen of geel reisdadvies. Naar welk land je ook gaat, je kunt er te maken krijgen met coronamaatregelen zoals een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd daarom altijd het reisadvies in de gaten.” Kijk hier voor de meest actuele reisinformatie vanuit de rijksoverheid. 

De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen. Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuis blijft. Kom niet naar de campus.

In de context van corona zijn vele onzekerheden die mogelijk kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen met vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie. Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Studenten (stage, onderzoek, coschappen, veldwerk etc.) en onderzoekers die bij code oranje toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten gevolge van een nieuwe uitbraak worden niet uit centrale middelen vergoed.

Voor uitwisselingsprogramma’s blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden. Een ‘exchange’ wordt alleen gefaciliteerd bij een code groen of geel. Omdat de VU grote waarde hecht aan het faciliteren van een uitwisseling is het beslismoment oftewel peildatum voor het wel dan niet uitreizen tot de maximale ruimte opgerekt. Ook is er besloten dat voor de “safe list” landen van MINBUZA buiten de EU met een laag COVID-19-risico zonder inreisbeperking voor Nederland waar mogelijk een exchange gefaciliteerd kan worden - mits de context dit toelaat en er geen andere non-COVID dreigingen in het land zijn en de partner universiteit exchange studenten verwelkomt. Studenten worden hier door het International Office rechtstreeks over geïnformeerd op de daarvoor specifiek vastgestelde peildata. Voor vragen: outgoing@vu.nl.

Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office. Meer informatie over het VU-reisbeleid kan je hier terugvinden.

INTERNATIONALE STUDENTEN

Informatie voor internationale studenten is te vinden op deze pagina van het International Office.

Information for international students can be found on this webpage of the International Office. MEDEWERKERS/PROMOVENDI

Voor het werken op de campus vervalt vanaf 26 juni het noodzakelijkheidscriterium en het “werk thuis” advies. Daarmee kunnen werkactiviteiten – maar nog steeds op 1,5m - op de campus plaatsvinden. Zolang de anderhalve meter geldt, blijft ruimte wel een beperkende factor en kunnen we voorlopig –om drukte te voorkomen – nog niet alle werkplekken en voorzieningen op de campus gelijktijdig gebruiken. Bespreek met je leidinggevende wat dit voor jou betekent.

Ten allen tijde geldt: als je last hebt van verkoudheidsklachten, of een huisgenoot heeft koorts en/of is benauwd, blijf dan thuis en kom niet naar de VU. Tips voor thuiswerken vind je op vu.nl/thuiswerken.

Updaten van VU-laptop
Medewerkers met een Windows-werkplek kunnen via eduVPN verbinding maken met het VU-netwerk, zodat je voor updates of verlopen licenties niet naar de campus hoeft. Vanaf nu kun je via eduVPN verbinding maken met het VU-netwerk, zodat je voor dit soort zaken niet naar de campus hoeft. Kun je thuis via eduVPN je laptop niet updaten, dan mag je naar de VU komen om dit te doen op je werkplek of bij de IT-servicebalie in het W&N-gebouw. Lees meer over updaten vanuit huis op VUweb/medewerker.

Vanwege het inzicht in de mate van drukte is het van belang dat je je VU-pas toont bij binnenkomst van het gebouw.

Om te parkeren op de VU zijn de normale parkeergelegenheden beschikbaar en hiervoor gelden de reguliere voorwaarden, ook voor het aanvragen van parkeerpassen. In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen, zijn er helaas geen uitzonderingen mogelijk. Alle informatie en de voorwaarden over parkeren op de VU is terug te vinden op www.parkerenbijvu.nl.

Ik kom nu tijdelijk met de auto naar de VU. Kan ik de parkeerkosten per 1 januari 2021 blijven declareren? 
Nee, de parkeerkosten kunnen niet langer gedeclareerd worden, maar we bieden wel een gereduceerd tarief in de parkeergarages van de VU.
Van sommige medewerkers kan verwacht worden dat zij naar de VU komen. Dat kan zijn omdat zij een functie hebben die ervoor zorgt dat de vitale processen bij de VU blijven draaien of omdat zij een gebeurtenis op de VU moeten bijwonen die noodzakelijk geacht wordt. Zij hebben daarover afstemming met hun leidinggevenden. Deze medewerkers kunnen, als zij dat willen, met de auto naar de VU komen en met een korting in de VU-parkeergarage parkeren.
Op vertoon van de uitrijkaart en de VU-pas kan bij de securitydesk in het Hoofdgebouw een barcode gehaald worden. Het bedrag wordt vervolgens afgerekend bij de betaalautomaat in de betreffende parkeergarage. De korting werkt in al onze parkeergarages.
Indien de barcode niet goed werkt, druk dan op de intercomknop bij de betaalautomaat. Hiermee wordt 90% van alle problemen direct opgelost of er wordt informatie gegeven voor een eventueel vervolg. Teruggaan naar de securitydesk in het Hoofdgebouw is niet nodig.
Medewerkers betalen het kortparkeertarief van € 1,- per 17 minuten met een korting van € 20,- op het dagtarief van € 30,-. Medewerkers betalen een lager bedrag als korter geparkeerd wordt en nooit meer dan € 10,- per etmaal.
Deze tijdelijke maatregel wordt maandelijks geëvalueerd en indien nodig aangepast, omdat er maandelijks bekeken wordt of er voldoende parkeerplaatsen resteren voor het reguliere parkeergebruik. 

Voor het werken op de campus vervalt vanaf 26 juni het noodzakelijkheidscriterium en het “werk thuis” advies. Daarmee kunnen werkactiviteiten – maar nog steeds op 1,5m - op de campus plaatsvinden. Zolang de anderhalve meter geldt, blijft ruimte wel een beperkende factor en kunnen we voorlopig –om drukte te voorkomen – nog niet alle werkplekken en voorzieningen op de campus gelijktijdig gebruiken. Bespreek met je leidinggevende wat dit voor jou betekent.
Alle promoties gaan door, online of hybride. De Pedel neemt hierover contact op met de betrokkenen. Klik hier voor meer informatie en het protocol.

Neem contact op met je leidinggevende of contactpersoon aan de VU en bespreek de mogelijkheden voor een latere start. En neem contact op met het International Office (international@vu.nl).

Kijk op VUweb of neem contact op met je leidinggevende.

MEDEWERKERS/PROMOVENDI: ONDERWIJS

Momenteel wordt het meeste onderwijs op de VU online gegeven. Op deze pagina vind je een overzicht van de informatiepagina's over online onderwijs en faciliteiten, zoals didactische en technische tips voor het verzorgen van online onderwijs, het organiseren van tentamens op afstand en het opnemen van korte kennisclips in daarvoor speciaal ingerichte onderwijsruimtes.

Ga naar vu.nl/online-education voor een overzicht van beschikbare tools, didactisch en technisch advies en tips en trucs voor online lesgeven en leren.

VU NT&L, heeft samen met LEARN! Academy, AVC, SOZ en de UB ook extra handen geregeld die je op weg kunnen helpen.


Er zijn 25 onderwijsstudio’s ingericht en beschikbaar voor docenten om hoorcolleges vanaf de campus te verzorgen of onderwijs op te nemen. Deze studio’s zijn ingericht met specifieke apparatuur en zelfstandig te gebruiken. Uiteraard is er beschikbare ondersteuning vanuit AVC mocht dat niet lukken. Voor meer informatie over de onderwijsstudio’s klik hier.

De onderwijsstudio’s zijn te reserveren via het online aanvraagformulier

MEDEWERKERS/PROMOVENDI: REIZEN

De VU vraagt alle medewerkers om te beoordelen of een binnenlandse reis werkelijk noodzakelijk is, en of deze niet kan worden vervangen door een alternatief, zoals online vergaderen. Indien reizen noodzakelijk is, houd je dan te allen tijde aan de geldende algemene richtlijnen van de overheid en aan eventuele plaatselijke regels, zowel tijdens de reis als op je bestemming.


De VU volgt de richtlijnen van de overheid. Het algemene advies over het reizen het luidt momenteel:
“Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Naar welk land je ook gaat, je kunt er te maken krijgen met coronamaatregelen zoals een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd daarom altijd het reisadvies in de gaten.” Kijk hier voor de meest actuele reisinformatie vanuit de rijksoverheid. 
 
De VU verwacht dat medewerkers en studenten de overheidsrichtlijnen opvolgen.
Reis je desondanks af naar het buitenland dan neem je een bewust risico. Zeker als dat land code oranje of rood heeft. Als je na terugkeer van deze reis in quarantaine moet, dan verwachten we dat je thuiswerkt. Kom niet naar de campus. Kun je je werk niet of niet volledig thuis verrichten? Dan kan, wanneer er geen oplossing gevonden wordt door jou en je leidinggevende, aan je gevraagd worden om vakantieverlof op te nemen. Je leidinggevende wordt geadviseerd om contact op te nemen met de HR-adviseur wanneer deze situatie aan de orde is.

Kun je je werk niet of niet volledig thuis verrichten? Dan kan, wanneer er geen oplossing gevonden wordt door jou en je leidinggevende, aan je gevraagd worden om vakantieverlof op te nemen. Je leidinggevende wordt geadviseerd om contact op te nemen met de HR-adviseur wanneer deze situatie aan de orde is.


VENTILATIE

De VU volgt de discussie over de mogelijke verspreiding van Corona via ventilatiesystemen in gebouwen nauwgezet en ontvangt ook vragen over hoe de ventilatiesystemen op de VU werken. Er zijn medewerkers die hun zorgen daarover uiten.

We vinden het belangrijk om toe te lichten hoe de systemen op de VU werken, hoe de richtlijnen van het RIVM worden toegepast en of aanvullende maatregelen voor de VU nodig zijn. De VU neemt alle mogelijke maatregelen om de ventilatiesystemen in onze gebouwen maximaal in te zetten voor luchtverversing. We houden ons aan de adviezen over en regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en de instructies van het RIVM en hebben regelmatig overleg met de GGD. Met het adequaat opvolgen van deze adviezen en richtlijnen doen we wat er van ons mag worden verwacht en dragen we bij aan het minimaliseren van het risico op besmetting via ventilatie. De VU is afhankelijk van de laatste beschikbare wetenschappelijke kennis over de mogelijke verspreiding van het virus via ventilatie. Garanties dat iemand 0% risico loopt kunnen we dan ook niet afgeven. Wel dat we de richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen van de GGD nauwgezet volgen en bij nieuwe inzichten snel onze aanpak aanpassen.

Ventilatiesystemen op de VU
Onze systemen voldoen aan regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit en tevens aan de richtlijnen van het RIVM. De VU-gebouwen zijn niet allemaal hetzelfde. Het ene gebouw is ouder dan het andere; het ene gebouw is geheel aangesloten op een luchtbehandelingssysteem, het andere is gedeeltelijk aangesloten op een luchtbehandelingssysteem. In laboratoria en specifieke onderzoeksomgevingen zijn andere luchtbehandelingssystemen (o.a. in combinatie met zuurkasten) van toepassing dan in kantoren en onderwijsomgevingen.

In de bedrijfsvoering worden de systemen zodanig ingeregeld dat de luchtverversing in de gebouwen, oud en nieuw, zo goed mogelijk is. Alle ventilatiesystemen in de gebouwen van de VU worden door goed, terzake kundig personeel onderhouden en gecontroleerd op de actuele werking van deze systemen. De aanwezige luchtbehandelingssystemen worden up-to-date onderhouden en in goede conditie gehouden. Hiervoor is de afdeling Vastgoedbeheer van FCO verantwoordelijk. Deze afdeling verzorgt onderhoud en bedrijfsvoering met eigen technische mensen en in samenwerking met contractpartners voor. We hechten waarde aan het goed functioneren en voeren dagelijks extra controles uit. Daarnaast worden de systemen via het gebouwbeheersysteem realtime gemonitord.

De ventilatie-capaciteit van de installaties is – ook met minder intensief gebruik van de campus door de anderhalve meter universiteit - op hetzelfde niveau ingesteld als waren de gebouwen voor 100% in gebruik. Dit houdt in dat we de maximale ventilatie-capaciteit benutten. Daarmee is er dus meer lucht voor minder aanwezige mensen beschikbaar.

Er zijn wel verschillen tussen gebouwen in de installatie-opzet. Niet alle gebouwen van de VU zijn voorzien van volledig mechanische ventilatiesystemen. Soms is er sprake van topkoeling (topkoeling is dat er max. 2-3 graden gekoeld wordt ten opzichte van de buitenlucht), van te openen ramen, of combinaties van systemen. Zo is er bijvoorbeeld in W&N gebouw in de T en U vleugel en de gang P 4e verdieping aan de zuidzijde geen of slechts een beperkt mechanisch ventilatiesysteem. Wel zijn daar mogelijkheden om verse lucht naar binnen te halen via het openen van ramen. Dit geldt ook voor de kleinere gebouwen zoals BelleVUe en Filosofenhof. Gebouw MF kent ook combinaties van systemen.
Eén van de onderwerpen in de discussie over ventilatie is de vraag in welke mate verse lucht wordt gebruikt dan wel aanwezige lucht wordt gerecirculeerd. Recirculatie is een techniek waarbij een deel van de aanwezige lucht in het gebouw, die nog voldoet aan de luchtkwaliteit, wordt gerecirculeerd waardoor de luchtbehandelingsinstallaties niet steeds 100% van de buitenlucht hoeven te bewerken (zoals koelen, verwarmen, ontvochtigen).

Voor de VU hebben we op dit moment de installaties zodanig ingesteld dat er zoveel als mogelijk verse buitenlucht wordt gebruikt voor de ventilatie. De recirculaties zijn uitgezet. Daardoor wordt nu de afgezogen lucht uit de gebouwen rechtstreeks naar buiten geblazen.

Aanvullend op de normale bedrijfsvoering starten we de installaties van de gebouwen al twee uur voor de opening van de gebouwen op en laten we ze twee uur na sluiting van de gebouwen doordraaien voordat ze worden geschakeld naar de nachtstand (met minder ventilatie).

Installaties hebben recirculatie vaak ook nodig om in extremere weersomstandigheden te kunnen functioneren, vanuit een oogpunt van duurzaam energieverbruik. Als de buitentemperatuur gaat zakken kan het voorkomen dat niet in alle gebouwen aan de normen voor de temperatuur of vochtigheid voldaan kan worden. Ook bij de warmere dagen trekken we meer warme buitenlucht naar binnen waardoor de binnen temperatuur hoger kan zijn dan normaal. 

Als zich situaties voordoen waarin dit een probleem kan gaan vormen, wordt in samenspraak met het Operationeel Crisisteam en vervolgens Strategisch Beleidsteam beoordeeld of en zo ja wat de te nemen acties zijn. Bijvoorbeeld als de temperatuur in het gebouw te koud of te warm wordt.
In bepaalde (onderzoeks-)ruimten, zoals labs (bv zuurkasten), de snijzaal, de loopzaal MF en het Human Performance lab op de Medische Faculteit gelden in de ‘normale bedrijfsvoering’ al aanvullende of aparte eisen. Deze situaties hebben voor hun omgevingen al een afwijkende opzet wat betreft de ventilatie. Hier zijn momenteel geen extra maatregelen noodzakelijk.

Met deze informatie willen we aangeven welke maatregelen VU heeft genomen in de ventilatie van gebouwen. Vastgoedbeheer en het crisisteam volgen de ontwikkelingen, de discussies en de adviezen van Rijk (en dus RIVM) nauwgezet en nemen indien nodig vervolgmaatregelen. 

Al het mogelijke in goed onderhouden van, en het goed inregelen van de installatie gegeven deze bijzondere omstandigheden, zijn door ons gedaan. 

Voor nadere informatie of specifieke informatie in een gebouw of lab kan contact worden gezocht via het On-Site Campusteam On-site-campusteam@vu.nl.