Subsidies & FondsenVU Grants Office helpt de weg te vinden in het woud van regelingen en fondsen die voor onderzoeksfinanciering beschikbaar zijn. De onderzoekers hoeven deze weg niet zelf te bewandelen. VU Grants Office biedt ondersteuning bij het zoeken naar en aanvragen van onderzoekssubsidies en bij de implementatie van gesubsidieerde projecten.

Medewerkers en studenten van VU/VUmc kunnen daarnaast ook gebruik maken van een database met subsidiemogelijkheden, “Research professional”.

Studenten die informatie zoeken over beurzen en fondsen voor studie, stage of congresbezoek in het buitenland kunnen behalve bij Research Professional ook terecht bij bureau internationalisering.

English