Onderzoeksprofiel

De VU wil antwoorden vinden op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Dat doen we niet alleen, maar over de grenzen van wetenschappelijke disciplines en in samenwerking met partners in de maatschappij: de overheid en het bedrijfsleven. Ons onderzoek is daarom onderverdeeld in vier profileringsthema’s waarmee we helder maken hoe we aansluiten bij en inspelen op maatschappelijke vraagstukken, de Amsterdamse clusters, nationale topsectoren en Europese grand challenges. In ons onderzoek staan wetenschappelijke kwaliteit, interdisciplinair werken en maatschappelijke relevantie voorop. Om toponderzoek te stimuleren, investeert de VU in talent. Topwetenschappers zijn gezichtsbepalend voor ons onderzoek en onderwijs. De universiteit koestert en is trots op de wetenschappers die sterk bijdragen aan de reputatie van de VU.

     

Wetenschappelijke kwaliteit

De hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de VU blijkt onder andere uit de positie op internationale ranglijsten. Om deze positie te behouden en het onderzoek verder te verbeteren is het zeer belangrijk de kwaliteit van het onderzoek te meten om zicht te krijgen op verbeterpunten. Een belangrijk onderdeel van wetenschappelijke kwaliteit is wetenschappelijke integriteit. Daar hecht de VU veel waarde aan.

Interdisciplinair werken

Ons onderzoek, dat in vier thema’s gebundeld is, vindt voor het grootste deel plaats in de interdisciplinaire onderzoeksinsituten. Zo werken biomedische, biofysische, psychologische en klinische neurologie in Amsterdam Neuroscience en benadert CLUE culturele, economische en wetenschappelijke aspecten van erfgoed op een nieuwe manier.  De campus en de nabijheid van VU Medisch Centrum bevorderen deze  interdisciplinaire benadering in het onderzoek.

Maatschappelijke relevantie

Veel onderzoekers van de VU behoren tot de (inter)nationale top van hun vakgebied. We vragen van onze onderzoekers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. Maatschappelijke relevantie staat daarbij voorop. De waarde die de VU daaraan hecht, onderstrepen we jaarlijks door de Societal Impact Award uit te reiken: een beloning voor wetenschappers die zich sterk richten op onderzoek met een grote maatschappelijk impact. Doordat het onderzoek van de VU aansluit op maatschappelijke topgebieden, ontvangen VU-wetenschappers vaak gerenommeerde subsidies.

Contractonderzoek, onderzoek in opdracht van of samen met het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties, past ook bij die keuze voor maatschappelijke relevantie. Een goed voorbeeld is het onderzoeksprogramma Renewable Energy in Africa (RENEW) van het Amsterdam Global Change Institute (AGCI). Door dit soort projecten profiteert de samenleving direct van de wetenschappelijke kennis en ervaring van de VU. En niet alleen binnen de Nederlandse grenzen, maar ook daar buiten, zoals ontwikkelingslanden. Zo leveren we een bijdrage aan de verbetering van landen die daarvoor zelf de mogelijkheden niet hebben.

De VU wil stimuleren dat wetenschappers hun artikelen zo publiceren dat iedereen ze gratis en zonder beperkingen kan lezen, downloaden, kopiëren, printen en verspreiden: Open Access. Want onderzoek dat met publiek geld is gefinancierd, moet voor het publiek vrij toegankelijk zijn.

Investeren in talent

De VU investeert in talent. Excellent onderzoek valt of staat namelijk met de kwaliteit van onze onderzoekers. Met een eervolle onderscheiding wil de VU toponderzoek stimuleren en haar excellente onderzoekers belonen. Bij de University Research Fellow mogen topwetenschappers ieder jaar een persoonlijke Fellow kiezen uit hun studenten. Deze Fellow ondersteunt de wetenschapper bij onderzoeks- of onderwijstaken.

De VU begeleidt ook haar veelbelovende onderzoekers bij het indienen van een onderzoeksvoorstel in het NWO Vernieuwingsimpuls en ERC Ideas programma. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het begeleidingstraject van de VU.

English