VU Research Portal

VU Research Portal

De VU Research Portal toont de persoonlijke profielen van VU-onderzoekers en een overzicht van hun publicaties  (boeken, artikelen, dissertaties).
De VU Research Portal is de digital academic repository van de VU (en vervangt de  vroegere repository VU-DARE). Veel publicaties zijn online, full text, gratis toegankelijk voor iedereen. Bij deze publicaties staat het Open Access-logo.
De portal is doorzoekbaar op persoonsnaam, onderzoekseenheid, en trefwoord.
De portal geeft inzicht in samenwerkingsverbanden van VU-onderzoekers wereldwijd in de afgelopen vijf jaar.