WAT HOUDT DE A BROADER MIND COURSE IN?

De A Broader Mind course is een interdisciplinaire cursus die zich richt op persoonlijke ontwikkeling, academische verkenning en betrokkenheid bij complexe maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, duurzaamheid en de digitale wereld. In een gemengde groep houden studenten van alle faculteiten van de VU zich bezig met uitdagende online en offline activiteiten.

De cursus is ontwikkeld door enthousiaste studenten en medewerkers van de VU. Samen bouwen zij mee aan de toekomst van het onderwijs. De cursus bestaat uit acht thema's die gekoppeld zijn aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en die de academische kennis en het maatschappelijk bewustzijn binnen de VU weerspiegelen.


Pramod George Jose
Informatica 

”We hebben studenten met allemaal verschillende culturele achtergronden, iedereen heeft andere ervaringen in het leven. Als iedereen samenwerkt, kunnen we een heleboel van elkaar leren.”
4-pramod_
2-diana_
Diana Lucía Gross Gross
Sociale Psychologie


”Je krijgt niet zo vaak de kans om met mensen uit andere vakgebieden over maatschappelijke vraagstukken te praten. Het was een geweldige kans om naar andere mensen te luisteren, na te denken over uitdagende kwesties en te proberen daar oplossingen voor te vinden. Daarom heb ik meegedaan!”
Eduardo Urias
Postdoc en docent Athena Instituut


”Uiteindelijk werken we allemaal op een plek met mensen uit verschillende culturen en achtergronden. En hier leren we succesvol te zijn in zo'n diverse omgeving.”
3-eduardo_
1-asger_
Asger Randers Anderton
Sociale en culturele antropologie

”Ik ben op een erg internationale plek waar ik leer werken met verschillende soorten mensen, en ik leer veel over mezelf. Dat vind ik heel belangrijk en interessant.”
Shivam Kapoor
Computer Systems Security

”Ik vind deze cursus een goed platform waar iedereen kan leren, discussiëren, interdisciplinair onderzoek kan doen en kan samenwerken met elkaar.”
5-shivam_Govert Buijs
Hoogleraar Faculteit Geesteswetenschappen en houder van de Goldschmeding leerstoel 'Economy & Civil'
g.j.buijs@vu.nl
+31205986683
Govert Buijs
Selene Kolman
Project manager A Broader Mind for Students Course
s.j.j.kolman@vu.nl
+312 5984396

De cursus A Broader Mind for Students is opgebouwd rond acht maatschappelijke thema's. Studenten werken samen met studenten van andere opleidingen en leren de thema's vanuit meerdere academische disciplines te benaderen. Uitgangspunt bij het aanpakken van elk thema is een persoonlijke vraag en een maatschappelijke uitdaging.

Persoonlijke vragenMaatschappelijke uitdagingPowered by
Track A
Succes & mislukking Success“Hoe kan ik succesvol zijn door van mijn mislukkingen te leren?”“Kunnen we het maatschappelijke taboe op mislukking doorbreken?”School of Business and Economics
Armoede Poverty"Houd ik onbedoeld armoede in stand?""Wat kan de samenleving doen om armoede te verminderen?"Sociale wetenschappen
Het menselijk lichaam Human"Zal ik mijn lichaam in de toekomst aanpassen?""Wat zijn de (morele) grenzen aan biotechnische toepassingen voor de menselijke gezondheid?"Rechten
Verzet Rebellion"Wat voor rebel ben ik?""In hoeverre heeft de samenleving Rebellen nodig?"Geesteswetenschappen
Track B
Standpunten & inzichten Viewpoints"Wat is mijn standpunt en hoe kan ik mijn perspectief verbreden?""Hoe kan ik leven met mensen die verschillende en tegenstrijdige standpunten hebben?"Religie en theologie
Gezondheid en geluk Health"Hoe kan ik mijn eigen geluk verbeteren?""Hoe kunnen we helpen een gelukkiger plek te creëren voor anderen om ons heen?"Geneeskunde/Tandheelkunde/ACTA
Digitale wereld digital world"Hoe weeg ik de ethische voordelen en risico's van digitale innovatie af?""Hoe wordt de samenleving positief en negatief beïnvloed door digitale innovatie?"Gedrags- en bewegingswetenschappen
Duurzaamheid Sustain"Wat is mijn rol bij het veroorzaken, identificeren en oplossen van het plastic probleem?""Doe mee met de zoektocht en help het plastic afvalprobleem op te lossen!"Bèta

bachelor_student_icoon
Bedoeld voor alle VU Amsterdam Bachelor studenten (1e - 3e jaar)
English-taughtEngelstalig
interdisciplinaryInterdisciplinair met een mix van uitdagende on- en offline activiteiten
periodPeriode 4 en 5 met uitzondering van reguliere tentamenweken
6 offline meet-ups op dinsdag OF woensdag tussen 17.30-20.00 uur
Studielast: circa 40 uur (+/- 3 uur/week). Online activiteiten kunnen in eigen tijd worden voltooid.
trackTrack A: Succes en mislukking, Armoede, Menselijk lichaam, Verzet
Track B: Standpunten en inzichten, Gezondheid en geluk, Digitale wereld, Duurzaamheid
certificateBij succesvolle afronding ontvang je een certificaat
sign_up_icoon
Schrijf je in december in via deze website.
Meer informatie volgt op deze website. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via abroadermindcourse@vu.nl
Get inspired by the different themes of the A Broader Mind Course, watch the movies:

Rebellion
I change rules... what do you do?

ABM_portret_AdVerbrugge_
Sustainability
I change waste... what do you do?

ABM_portret_PieterVanBeukering_
Success & Failure
I change failure... what do you do?

ABM_portret_FonsTrompenaars_
Poverty
I change perspectives... what do you do?

ABM_portret_JorisRijbroek_

Human Body
I change perfection... what do you do?

ABM_portret_BrittaVanBeers_

Viewpoints & Worldviews
I change biases... what do you do?

ABM_portret_ShardaNandram_
Health & Happiness
I change well-being... what do you do?

ABM_portret_MartinaCornel_ 
Digital World
I change contact... what do you do?

ABM_portret_ErikScherder_
Introduction course
I change learning... what do you do?
ABM_portret_GovertBuijs_ 

Bedenkt het. Bouw het. Verander het.

bouwteam_De Vrije Universiteit daagt je uit jouw eigen opleiding te ontwerpen. Samen met een diverse groep studenten en docenten van verschillende faculteiten versterk je je inhoudelijke, creatieve, ondernemende en organisatorische vaardigheden door ons te helpen de cursus A Broader Mind te bouwen. Je kunt op twee verschillende manieren deelnemen aan het bouwproces:
  • Deelnemen aan het feedbackteam van A Broader Mind (ondersteunend). In maandelijkse ontwikkelsessies van ongeveer 1,5 uur (in september, oktober en november 2020) geef je feedback op de cursusinhoud en bedenk je ideeën om ons te helpen de cursus te verbeteren.
  • Deelnemen aan het bouwteam van A Broader Mind (inhoudelijk). Je wordt cursusontwikkelaar en werkt met een gedreven team aan de verdere ontwikkeling van een van de thema's van A Broader Mind. Onder begeleiding van een deskundige voorzitter geven jij en je teamleden vorm aan een van de ABM-thema's: Success & Failure, Health & Happiness, Viewpoints & Worldviews, Sustainability, Human Body, Poverty, Rebellion en Digital World. Je komt bij elkaar voor een aantal teamvergaderingen om te brainstormen over nieuwe ideeën, opdrachten te schrijven en nieuw cursusmateriaal te ontwikkelen. Naast je deelname aan de genoemde ontwikkelsessies van het feedbackteam (ondersteunend), kom je bijeen met je teamleden tijdens maandelijkse ontwikkelsessies van september 2020 tot en met januari 2021. Hou er rekening mee dat je er acht tot tien uur per maand aan zult besteden. De datum, plaats en tijd van de bijeenkomsten spreek je zelf af met je teamleden. Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden voor de informatiesessies, waar je meer informatie krijgt over deelname aan het bouwproces als ondersteunend of inhoudelijk teamlid.
Sessie 1: maandag, 7 september 2020 
17:30 – 18:00 – A Broader Mind Course informatiesessie
18:00 – 19:30 – A Broader Mind Course ontwikkelsessies (Light)

 Sessie 2: woensdag, 7 oktober 2020
17:30 – 18:00 – A Broader Mind Course informatiesessie
18:00 – 19:30 – A Broader Mind Course ontwikkelsessie (Light)

Sessie 3: maandag, 26 october 2020
17:30 – 18:00 – A Broader Mind Course informatiesessie
18:00 – 19:30 – A Broader Mind Course ontwikkelsessie (Light)

Doe mee! Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar abroadermindcourse@vu.nl

We zijn op zoek naar enthousiaste ouderejaars studenten om een groep studenten te begeleiden tijdens de cursus A Broader Mind for Students. Je helpt sutdenten bij zowel online als offline activiteiten, geeft feedback en beoordeelt de eindopdracht. Je krijgt vooraf een training over coachingsvaardigheden en er zijn intervisie-achtige trainingen in de cursus opgenomen om je bij te staan in je rol als gids.

Taken

  • Coach 24 studenten
  • Geef feedback op de tussenopdracht na periode 4
  • Geef feedback op en beoordeel de eindopdracht
  • Controleer opkomst voor offline activiteiten
  • Begeleiding bieden voor offline activiteiten (bijv. het ontwerpen van een app via Guided Design op het thema Digitale wereld)
  • Houd toezicht op online activiteiten, zoals online discussies en opdrachten
  • Draag bij aan de verdere ontwikkeling van de ABM course
Nicola, Transnational Legal Studies:
“Ik heb een fobie voor alles wat zich in het menselijk lichaam bevindt. Dus ik moest mijn biologielessen overslaan!”
Stella:
“Mijn bijnaam is ‘Ajax’. Leuk weetje: ik doe een studie - Societal Resilience - met in totaal zes studentenl.”
Pramod, MSc Computer Science:
“Mijn bijnaam is ‘Algorythm’. Ik ben momenteel student aan drie universiteiten.“
NicolaStellaPramod

ovz_tekeningen
Voor de eindopdracht worden studenten gevraagd om een persoonlijke uitdaging te formuleren op basis van wat ze hebben geleerd van de cursus A Broader Mind for Students. Dingen die hen intrigeerde of hun perspectief heeft veranderd om deze persoonlijke uitdaging op een creatieve manier om te zetten. 

Alix Achen & Charlotte Krack
Student en Psychologie, Gedrags- en Bewegingswetenschappen 

“We willen je laten zien dat duurzaam leven gemakkelijk, lonend en zelfs leuk is.”

- Blog: Greenguide
Alix

Saskia Stam
Student Gezondheidswetenschappen, Bètawetenschappen
“Ik heb me bij het Rode Kruis aangemeld voor het ready2help-programma. Dit betekent dat ze mij kunnen bellen als er hulp nodig is in mijn buurt."

- Foto en beschilderde stenen: laat een sprankeling achter, waar je ook bent 


Saskia

Elmar Nijkamp
Economics and Business Economics, School of Business and Economics

“Laat ze zien wat je voelt, laat hun bubbel knappen en sluit je rebel niet op in een kamer.”

- Gedicht en video: rebellen opgesloten in hun kamers
Elmar

Govert Buijs

De cursus A Broader Mind for Students wordt geleid door Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en houder van de Goldschmeding Leerstoel Economie en Maatschappij aan de Faculteit Geesteswetenschappen.
g.j.buijs@vu.nl- +31 (0)20 598 66 83
PROGRAMMA TEAM

Voor algemene vragen over A Broader Mind for Students neem je contact op met het programmateam:

Erna Klein Ikkink
h.g.kleinikkink@vu.nl
+31 (0)20 - 598 4037