Bijvakken Faculteit der Bètawetenschappen

Op deze pagina vinden studenten van een andere onderwijsinstelling die een vak willen volgen aan de VU, bij de faculteit der Bètawetenschappen, informatie over het aanbod en de toelatingseisen.

Ben je VU-student en wil je een vak aan de VU volgen buiten je opleiding dan vind je alle informatie over zogenaamde keuzevakken op VUweb.

Aanbod bijvakken

In principe mag je alle vakken volgen van de opleiding waarvoor je een bijvak-aanmelding hebt. In de Studiegids kun je zien of een vak een ingangseis heeft. Indien je twijfelt of je (al dan niet) aan de ingangseis voldoet, dien je contact op te nemen met de docent van het vak.

Toelatingseisen

Indien een vak bepaalde ingangseisen heeft of wanneer er plek is voor een beperkt aantal deelnemers, staat dit in de Studiegids vermeld.

Volg de aanmeldprocedure voor een bijvak op de algemene pagina over bijvakken.

Let op!  Bij het uploaden van je cijferlijst dient de volgende informatie vermeld te staan: Naam van de instelling en de opleiding waar je voor staat ingeschreven.
 
Cijferlijsten zonder vermelding van de instelling en opleiding worden afgewezen en dan kun je je bijvak-aanmelding niet afronden.


Intekenen voor vakken

Als je volledig bent ingeschreven als bijvak-student kun je intekenen op het vak. Het is belangrijk dat je hierbij de intekentermijnen aanhoudt.

Informatie over minoren

Een bijvak is iets anders dan een minor. Wil je een minor volgen bij de faculteit der Bètawetenschappen dan kun je op de pagina Minoren de juiste informatie vinden.

Contact

Als je een vraag hebt kun je afhankelijk van de aard van je vraag bij de volgende afdelingen terecht:

Inhoudelijke vraag over het vak - indien de studiegids niet voldoende informatie verstrekt, kun je contact opnemen met de docent van het vak
Aanmeldprocedure bijvakstudent – Studentenbalie
Technisch – IT Servicedesk