Bijvakken Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Als je studeert aan een andere faculteit of universiteit, dan kun je aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU bijvakken volgen.
Ben je VU-student en wil je een vak aan de VU volgen buiten je opleiding dan vind je alle informatie over zogenaamde keuzevakken op VUnet.

Aanbod bijvakken
Bijvakken Gedrags- en Bewegingswetenschappen 2020-2021

Toelatingseisen

  • Oriënteer vooraf of je voldoet aan de voor de betreffende cursus vereiste voorkennis. Informatie daarover is bij iedere cursus vermeld in de studiegids
  • Als je bijvakken wilt volgen om aan de registratie-eisen van NVO, BAPD of GZ te voldoen, neem dan contact op met studieadvies.fgb@vu.nl. Toestemming voor het deelnemen aan vakken wordt in dit geval op individuele basis verleend.
  • Voor alle derdejaars bachelorcursussen en alle mastercursussen geldt dat de kennis van relevante eerstejaarscursussen bekend wordt verondersteld, zonder dat dit expliciet in de studiegids bij de betreffende cursus staat vermeld. 
  • Over het algemeen is het raadzaam bij de docent vooraf te informeren naar de verlangde voorkennis.


Aanmelding en intekenen


Contact

Heb je inhoudelijke vragen over bijvakken van Bewegingswetenschappen, neem dan contact op met studieadvies.fgb@vu.nl
Aanmeldprocedure bijvakstudent:Centrale Studentenbalie
Technisch: IT Servicedesk