Bijvakken bij de faculteit Religie en Theologie

Als je studeert aan een andere universiteit, dan kun je aan de faculteit Religie en Theologie van de VU bijvakken volgen.
Ben je VU-student en wil je een vak aan de VU volgen buiten je opleiding dan vind je alle informatie op VUnet.

Aanbod bijvakken

  • Je mag alle vakken volgen waarvoor je een bijvak-aanmelding hebt.
Toelatingseisen 
  • In de studiegids kun je zien of een vak een ingangseis heeft. Indien je twijfelt of je (al dan niet) aan de ingangseis voldoet, dien je contact op te nemen met de docent van het vak.
  • Mastervakken kunnen alleen gevolgd worden door masterstudenten.
Aanmelden en intekenen
  • Meld je aan als bijvakstudent via register.vu.nl. Volg de aanmeldprocedure.
  • Als je volledig bent ingeschreven als bijvak-student kun je intekenen op het vak. Let op de deadlines van intekentermijnen.

Contact
Als je een vraag hebt kun je afhankelijk van de aard van je vraag bij de volgende afdelingen terecht: 

  • Voor inhoudelijke vraag over het vak - indien de studiegids niet voldoende informatie verstrekt, kun je contact opnemen met de docent van het vak.
  • Voor de aanmeldprocedure bijvakstudent – Studentenbalie