Bijvakken voor studenten

Wil je een minor doen? Kijk dan op het minorenplatform. Als je al student bent bij de VU bekijk je alle informatie over keuzevakken op VUweb. Is jouw VUnet-ID niet meer actief? Mail dan de Studentenbalie.

Inschrijfprocedure bijvakken

Ik ben geen VU-student en wil één of meer bijvakken volgen aan de VU

Zorg ervoor dat je je bijvakregistratie 6 weken voor de start van de periode waarin het vak valt volledig is. 

Kijk voor de meest actuele informatie en het stappenplan voor aanmelden op onze nieuwe website.

Houd er rekening mee dat de Vrije Universiteit je geen toestemming zal verlenen voor het volgen van bijvakken die niet passen in je curriculum qua inhoud en omvang.

  1. Controleer de toelatingseisen zoals vermeld bij het bijvak van je keuze. Bekijk ook de pagina van de faculteit (zie hierboven) om te zien of je nog aanvullende stappen moet zetten voordat aanmelden voor dit bijvak mogelijk is.
  2. Ga naar registreer.vu.nl en kies bijvakregistratie. Selecteer het juiste studiejaar.
  3. Voer de gevraagde persoonsgegevens in. Je ontvangt hierna je inloggegevens voor VUweb per e-mail.
  4. Log in op VUweb en kies voor de app Aanmelding afronden. Kun je dit onderwerp niet vinden? Probeer dan een andere browser: Internet Explorer werkt in dit geval vaak beter dan Chrome. Je kunt ook de rechtstreekse link naar VUweb Aanmelding afronden gebruiken.
  5. Kies de vak(ken) die je wilt volgen. Upload een kopie van een legitimatiebewijs en je cijferlijst en rond je aanmelding af door het gehele aanmeldformulier in VUweb te doorlopen.
  6. Je verzoek wordt digitaal verzonden naar de faculteit na het afronden van de aanmelding. De faculteit verleent als je hiervoor in aanmerking komt toestemming om het bijvak te volgen. Je kunt de status van je aanmelding volgen in het statusoverzicht in VUweb Aanmelding afronden.
  7. Vraag een origineel Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij je eigen onderwijsinstelling. Doe dit zodra je het collegegeld bij je eigen instelling hebt voldaan (het afgeven van een machtiging geldt ook als betaling) en je ingeschreven staat voor het betreffende collegejaar. Het BBC wordt digitaal naar ons verzonden door jouw eigen onderwijsinstelling.
  8. Controleer of je per e-mail een bevestiging ontvangt over de toelating voor de vakken. Het kan zijn dat er meer belangstellenden zijn dan plaatsen.
  9. Als je goedkeuring hebt ontvangen voor het volgen van het vak, wordt dit vak automatisch in de intekenmodule gepland en dien je er op in te tekenen binnen de geldende intekentermijnen. Dit doe je in de intekenmodule op VUweb. Raadpleeg ook de inteken- en afmeldtermijnen.

Neem contact op met de Studentenbalie bij vragen over je bijvakaanmelding.

Ben je student aan de UvA bij FNWI?

Studeer je aan de UvA bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en ga je in het kader van de gezamenlijke opleidingen vakken volgen op de VU bij de Faculteit der Bètawetenschappen? Dan word je nadat je volledig bent (her)ingeschreven op de UvA automatisch ook op de VU ingeschreven als bijvakstudent (mits de inschrijving vóór 1 september helemaal rond is! Na 1 september dien je dit zelf te regelen).

Regeling intekenen onderwijs en tentamens