Bijvakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Aanbod bijvakken

In de vakomschrijving in de studiegids kun je lezen of een vak aangeboden wordt als bijvak/keuzevak. Het besluit van de faculteit over toelating tot het vak is bindend.

Eerstejaarsvakken:
De vakken van het eerste jaar zijn, behalve Inleiding Rechtswetenschap, niet als bijvak te volgen.

Tweede- en derdejaarsvakken:
Deze vakken zijn alleen als bijvak te volgen wanneer de student voldoet aan de ingangseisen van het vak, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling.

Mastervakken:
Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende master/afstudeerrichting en als je ingeschreven staat in een master. Lees de toelatingseisen van de masteropleidingen.

Voor de bijvakken van de master Criminologie geldt dat er soms aanvullende toelatingseisen worden gesteld, lees daarom altijd van te voren de vakomschrijving in de Studiegids.

Vakinformatie en rooster

Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids.
Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

Contact

Als je een inhoudelijke vraag hebt over het vak kun je terecht bij de coördinator van het vak. De coördinator vind je in de online studiegids.