Overig onderwijs

Naast het volgen van een bachelor- of een masteropleiding is er op de Vrije Universiteit ook ander soort onderwijs te volgen. De VU biedt cursussen voor studenten, een voorbereidend jaar voor anderstalige studenten, aanschuifonderwijs voor belangstellenden en hoger onderwijs voor ouderen.