Aanbod voor faculteiten en opleidingen

Advies over leerlijnontwerp/partner in onderwijsontwikkeling
Omvang:
 In overleg
Duur: In overleg
Het ALP biedt advies over de opzet van succesvolle leerlijnen in talige communicatieve vaardigheden binnen bachelor- en masteropleidingen. De structuur van elke opleiding vormt daarbij het uitgangspunt. 

Cursussen NT2 met specifieke toepassingsgebieden voor faculteiten en diensten  
Omvang: In overleg  
Duur: In overleg  
Docenten NT2 ontwikkelen en verzorgen in opdracht van faculteiten ook cursussen NT2 voor specifieke doelgroepen met specifieke doelen; bijvoorbeeld Discover (the) Dutch voor International Office. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ivet van der Eerden: ivet.vander.eerden@vu.nl

Overige cursussen binnen het curriculum 
Omvang: In overleg 
Duur: In overleg 
Het Taalcentrum-VU denkt graag mee over een passende, in de opleiding geïntegreerde cursus op het gebied van academisch schrijven of presenteren. Of het nu gaat om een workshop of langer traject, voor bachelor- of masterstudenten, en of er nu bedrijfskundige of farmaceutische teksten in de maak zijn. 

Uitvoering cursussen en modules binnen curricula
Omvang: In overleg
Duur:
 In overleg
Docenten van het ALP verzorgen ook zelf cursussen Academic English en Academisch Nederlands voor bachelor- en masteropleidingen, in verschillende formats, verweven in het curriculum van de opleiding. Introductie Academisch Engels (practica)
Omvang: 3 x 1 uur  
Duur: 3 - 5 weken 
Een praktisch opgezette eerste kennismaking met academisch Engels, bestaande uit een kort hoorcollege en twee practica. Studenten werken aan de belangrijkste do's en don'ts en bepalen hun persoonlijke leerpunten. De afsluitende eindopdracht wordt geformuleerd door opleiding en cursusontwikkelaar samen.

Introduction to Academic Writing (stageprogramma) 
Omvang: 5 x 3 uur 
Duur: 5 - 7 weken 
Deze cursus (2 EC) wordt geïntegreerd in de derdejaars bachelorstage en grijpt het stageverslag aan om de nieuwe kennis toe te passen. De focus ligt op academisch taalgebruik en tekst- en zinsstructuur. 

Overige cursussen binnen het curriculum
Omvang: In overleg
Duur: In overleg
Het Taalcentrum-VU denkt graag mee over een passende, in de opleiding geïntegreerde cursus op het gebied van academisch schrijven of presenteren. Of het nu gaat om een workshop of langer traject, voor bachelor- of masterstudenten, en of er nu bedrijfskundige of farmaceutische teksten in de maak zijn.  

Presenting 
Omvang: 2 x 2 uur 
Duur: 2 - 4 weken 
Deze workshop voor masterstudenten is gericht op de talige aspecten van een presentatie in het Engels, zoals uitspraak, intonatie, woordkeus en gevarieerd taalgebruik. Elke student gaat aan de slag met een eigen presentatie om de geleerde technieken direct in praktijk te brengen. 

Scientific Writing in English (bachelorfase) 
Omvang: 8 x 3 uur  
Duur: 8 - 10 weken  
Intensieve mastercursus (3 EC) waarbij elke student zelf het schrijfproces doorloopt. De onderdelen Introduction, Methods and Results, en Discussion worden van uitgebreide individuele feedback voorzien.

Scientific Writing in English 
Omvang: 5 x 3 uur 
Duur: 5- 7 weken 
Een activerende, in de opleiding geïntegreerde cursus (2 EC) van het Taalcentrum-VU die studenten in staat stelt hun onderzoeksverslag in het Engels te schrijven. Studenten schrijven al hun Introduction, Methods and Results, en Discussion, en ontvangen hier uitgebreide feedback op. 

Uitvoering cursussen en modules binnen curricula 
Omvang: 
Duur: 
Docenten van het ALP verzorgen ook zelf cursussen Academic English en Academisch Nederlands voor bachelor- en masteropleidingen, in verschillende formats, verweven in het curriculum van de opleiding. 

Writing a Research Proposal 
Omvang: 6 x 2 uur 
Duur: 6 - 8 weken 
Cursus binnen het masterprogramma (3 EC) waarin studenten leren een goed onderzoeksvoorstel te schrijven in het Engels. Ze gaan snel zelf aan het schrijven en krijgen uitgebreide feedback op hun Problem definition, Relevance en Summary.