Plan for Success

De VU wil zo goed mogelijk bijdragen aan jouw studiesucces en dat van toekomstige VU-studenten. Daarom voeren we een onderzoek uit en bouwen we een dashboard waarin studenten goed zicht kunnen krijgen op hun studievoortgang. Beide starten in september 2020 in het kader van het Comeniusproject Plan for Success. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van gerichte studentbegeleiding over studieplanning en kans op studievertraging.

Studiebegeleiding om vertraging te voorkomen
Aanleiding voor dit project is een eerder onderzoek naar studievertraging. Hieruit bleek dat studenten die het tweede studiejaar ingaan met een studieachterstand, kans hebben om op de lange termijn meer vertraging op te lopen. Door gerichte studiebegeleiding te bieden willen we dit voorkomen. Ook studenten zonder achterstand kunnen bijdragen aan dit project en hebben toegang tot het dashboard.

Het onderzoek start in september 2020 en heeft twee parallelle sporen.

Dashboard voor inzicht in persoonlijke studievertraging
•    Het team van VU Analytics bouwt een dashboard op basis van 10 jaar aan historische en anonieme data.
•    De dashboards worden gebouwd voor de School of Business and Economics (SBE) en de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB)
•    Het dashboard vergelijkt de behaalde studiepunten van een bachelor student met de studieprestaties van studenten in vorige cohorten. Op basis van deze vergelijking kun je zien hoe lang deze eerdere studenten hebben gedaan over hun studie.
•    Het dashboard is vanaf september toegankelijk voor studieadviseurs. De studieadviseurs gebruiker het dashboard als instrument om het gesprek te voeren met de student.
•    Vanaf het najaar wordt het dashboard ook toegankelijk voor studenten. Op die manier kunnen studenten zelfstandig dit instrument gebruiken om grip te houden op hun studieplanning.

Onderzoek naar gevoel van autonomie in studieplanning
•    Het Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA) start in september een onderzoek naar hoe autonoom jij je voelt in het bepalen van je studieplanning.
•    Tweedejaars studenten van de deelnemende opleidingen ontvangen in periode 1 een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen via email. Daarnaast zullen we je op andere manieren benaderen, zoals in je college, via Canvas en VUnet.
•    Na het eerste semester onderzoekt ACLA op basis van studieprestaties en de ingevulde vragenlijst welke cursus-arrangementen optimaal zijn. Deze informatie wordt naar jullie teruggekoppeld. Volgend jaar worden deze optimale cursus-arrangementen iedere periode aangeboden aan de tweedejaars studenten van dat moment, voordat gekozen wordt welke vakken zij gaan volgen in die periode.
•    In het tweede jaar van dit onderzoek wordt onderzocht of het vroegtijdig aanbieden van deze optimale vakarrangementen ervoor zorgt dat studenten meer studiepunten behalen omdat zij bewuster kiezen voor een meer passende studiebelasting.

Het dashboard wordt continue verbeterd op basis van het onderzoek. Andersom dient het dashboard als input voor het onderzoek.

In eerste instantie voeren we dit project uit bij de School of Business and Economics (SBE) en de Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen (FGB). Studieadviseurs en studenten van deze faculteiten zijn nauw betrokken bij de uitvoering van dit project. Op die manier ontwikkelen we een dashboard dat goed aansluit op de behoeftes die er zijn in studentbegeleiding.

Wil je meer weten of wil je bijdragen aan dit onderzoek? Kijk dan wat dit project voor jou kan betekenen.

In september 2020 gaat dit project van start in de School of Business and Economics (SBE) en de Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen (FGB). In overleg tussen VU Analytics, ACLA (de onderzoeksgroep) en de studieadviseurs van deze twee faculteiten is besloten welke opleidingen deelnemen.

De deelnemende opleidingen zijn de volgende;
International Business Administration (SBE)
Bedrijfskunde (SBE)
Economics and Business Economics (SBE)
Psychologie (FGB)
Bewegingswetenschappen (FGB)
Pedagogische wetenschappen (FGB)


Ben jij tweedejaars bachelor student van een van deze opleidingen en met je studie gestart in 2019? Dan word je in periode 1 uitgenodigd via email om mee te doen aan dit onderzoek. Ook kun je  direct jezelf online opgeven.
Als je toestemming geeft om je gegevens te gebruiken:
• Vul je de vragenlijst in door ACLA over hoe autonoom jij je voelt in het bepalen van je studieplanning.
• Ontvang je de studiebegeleiding aan de hand van het dashboard, afhankelijk van de beschikbaarheid van de studieadviseurs van jouw faculteit.
• Krijg je dit najaar exclusieve toegang tot de studentenversie van het dashboard. Met het dashboard krijg je een goed inzicht in je studieplanning.

We vinden het belangrijk dat we goed letten op je privacy. In de privacyverklaring kun je lezen hoe we met je gegevens omgaan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studieadviseur van jouw faculteit:
SBE: Mascha Heemskerk (studieadviseur.sbe@vu.nl)
FGB: Tanja van der Heijden (studieadvies.fgb@vu.nl)

Als je bij een van de andere opleidingen van deze faculteiten of bij een andere faculteit studeert kun je komend studiejaar nog geen gebruik maken van de studentbegeleiding op basis van het dashboard.

Ben je geïnteresseerd in hoe dit project VU studenten helpt hun studiesucces te vergroten? Dan ben je welkom bij het New Year’s event on January 25th, 16:00-17:00.
This event will be in English.

 The program for this event is as follows:
o    Researchers Chris van Klaveren and Ilja Cornelisz (Amsterdam Center for Learning Analytics) will present the project and their academic research
o    An academic advisor will demonstrate the dashboard used by advisors and will explain how they incorporate this in their conversations with the student
o    A student member of the sounding board will demonstrate the new student dashboard
Of course, it will also be possible to ask questions throughout the event.

Topic: Plan for Success: New Year's Event
Time: Jan 25, 2021 04:00 PM Amsterdam

Join Zoom Meeting
https://vu-live.zoom.us/j/98896963195?pwd=TC9UbXAzRmN4MnNZYUJUcVYrZlgvQT09

Meeting ID: 988 9696 3195
Passcode: 868811


In september 2020 gaat dit onderzoek van start in de School of Business and Economics (SBE) en de Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen (FGB). Studieadviseurs en studenten van deze faculteiten zijn vanaf de start betrokken bij dit project en specifiek bij de ontwikkeling van het dashboard.

Het dashboard is gebaseerd op een dashboard dat in gebruik is bij de KU Leuven en is ontwikkeld in samenspraak met studieadviseurs. De KU Leuven treedt op als extern adviseur en trainer in dit project bij de VU. Wel is de focus van het VU dashboard anders dan dat van KU Leuven: de focus van de VU is op studieplanning en zelfregulerende vaardigheden van de student. Ook bij de VU zijn de studieadviseurs van SBE en FGB vanaf de start nauw betrokken. Dit zorgt ervoor dat VU Analytics een instrument bouwt die goed aansluit op de manier waarop zij het gesprek aangaan met de student.

Als jij studieadviseur bent voor een andere faculteit dan kun je dus nog geen gebruik maken van het dashboard. Als je geïnteresseerd bent in dit project en bijbehorend onderzoek dan ben je welkom bij de kick-off sessie eind periode 2. Zodra de datum hiervan bekend is zullen we dat op deze pagina publiceren.

Als je vragen hebt voor de studieadviseurs die komend jaar met het nieuwe instrument gaan werken dan kun je hen bereiken op:
SBE: Mascha Heemskerk (studieadviseur.sbe@vu.nl)
FGB: Tanja van der Heijden (studieadvies.fgb@vu.nl)

In september 2020 zullen de studieadviseurs van SBE en FBE een training volgen in het voeren van gesprekken aan de hand van het dashboard. Bij een positief verloop willen we later in dit collegejaar de training ook beschikbaar stellen voor studieadviseurs van de overige faculteiten.

We hopen in de toekomst het dashboard bij gebleken succes breder in te zetten in de VU zodat ook jij hier gebruik van kunt maken!


In september 2020 gaat dit onderzoek van start voor de School of Business and Economics (SBE) en de Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen (FGB). In overleg tussen VU Analytics, ACLA (de onderzoeksgroep) en de studieadviseurs van deze twee faculteiten is besloten welke opleidingen deelnemen.

De deelnemende opleidingen zijn de volgenden;
International Business and Administration (SBE)
Bedrijfskunde (SBE)
Economics and Business Economics (SBE)

Psychologie (FGB)
Bewegingswetenschappen (FGB)
Pedagogische wetenschappen (FGB)


De overige opleidingen van SBE en FGB en de overige faculteiten van de VU kunnen komend studiejaar dus nog geen gebruik maken van het dashboard. Ook nemen zij geen deel in het onderzoek door ACLA.

Ben je geïnteresseerd in hoe dit project VU studenten helpt hun studiesucces te vergroten? Dan ben je welkom bij het New Year’s event on January 25th, 16:00-17:00.
This event will be in English.

 The program for this event is as follows:
o    Researchers Chris van Klaveren and Ilja Cornelisz (Amsterdam Center for Learning Analytics) will present the project and their academic research
o    An academic advisor will demonstrate the dashboard used by advisors and will explain how they incorporate this in their conversations with the student
o    A student member of the sounding board will demonstrate the new student dashboard
Of course, it will also be possible to ask questions throughout the event.

Topic: Plan for Success: New Year's Event
Time: Jan 25, 2021 04:00 PM Amsterdam

Join Zoom Meeting
https://vu-live.zoom.us/j/98896963195?pwd=TC9UbXAzRmN4MnNZYUJUcVYrZlgvQT09

Meeting ID: 988 9696 3195
Passcode: 868811

Na het onderzoek en bij gebleken succes willen we deze manier van studiebegeleiding breder in de VU beschikbaar stellen.