Dyslexie en studeren

Dyslexie

De VU biedt begeleiding en voorzieningen voor studenten met dyslexie. Voordat een student met dyslexie zich aanmeldt voor een opleiding is het goed om extra vooronderzoek te doen. In de digitale studiegids is meer informatie te vinden over de vakken, de taal waarin colleges worden gegeven en de literatuur die wordt gebruikt.

Studieadviseur en studentendecaan
De studieadviseur op de faculteit is altijd het eerste aanspreekpunt en kan helpen bij studieplanning en voorzieningen bij tentamens (zoals extra tijd). Daarnaast is het van belang om in contact te treden met een studentendecaan in verband met mogelijk financiële regelingen bij eventuele studievertraging.    

Taaltoets
De taaltoets Nederlands is verplicht voor eerstejaars bachelorstudenten die een Nederlandstalige bacheloropleiding aan de VU gaan studeren. Studenten met dyslexie kunnen extra tijd of een aangepaste werkplek krijgen. Inhoudelijke informatie over de taaltoets is te vinden op de website van het taalloket.