Studeren met een beperking

Dyslexie

De VU vindt passend onderwijs belangrijk en biedt ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben (VU-beleidsplan functiebeperking). Onder studenten met een beperking worden zowel studenten met een lichamelijke handicap of chronische ziekte, als studenten met dyslexie en psychische beperkingen verstaan (Inspectie van het Onderwijs, 2010).
     
Ik ga studeren met een beperking. Wat is er mogelijk en bij wie kan ik terecht?

Studieadviseur             
Bij de studieadviseur kun je terecht na aanvang van de studie voor de volgende onderwerpen:
 • (Mogelijk) studievertraging ivm beperking 
 • De financiele regeling profileringsfonds
 • Centrale universiteitsvoorzieningen
 • Bindend studieadvies (BSA)
 • Onderwijsvoorzieningen (o.a. aangepaste planning, aanwezigheidsplicht)
 • Tentamenvoorzieningen (o.a. extra tijd, vergroting) 

  Studenten die de voorziening extra tijd hebben toegekend gekregen, geven bij elke tentameninschrijving in VUnet aan of de extra tijd benodigd is of niet.

  De organisatie van de tentamens ziet op de presentielijst wat is ingevuld, zodat ze kunnen zorgen dat de plek in de (eventueel aparte) zaal wordt geregeld en de surveillanten op de hoogte zijn.

  Studenten met een functiebeperking die zich eerder al hebben aangemeld voor tentamens en recht hebben op extra tijd worden verzocht hun tentameninschrijvingen op VUnet te controleren en het antwoord op de vraag over extra tijd desgewenst te wijzigen. 
Studentendecaan
 • Financiële regelingen (o.a. DUO)
 • Begeleiding bij autisme
 • (Tijdelijk) uitschrijven: je vanwege omstandigheden langere tijd niet kunt studeren en je overweegt om je uit te schrijven, overleg dit dan vooraf met de studentendecaan.

empty

Students 4 Students
 • Studiemaatjes een medestudent die kan helpen wanneer je het moeilijk vindt je draai op de VU te vinden of als het je alleen even niet lukt.


Registratie bij aanmelding
Studenten kunnen bij aanmelding bij de VU aan het begin van de opleiding aangeven of er sprake is van dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte en of er voorzieningen nodig zijn bij het studeren.
De studieadviseur kan studenten informeren over de status van aangevraagde voorzieningen. 

Privacy
De informatie aangaande de specifieke functiebeperking is zeer vertrouwelijk. Dit betekent dat maar een beperkt aantal VU-medewerkers toegang heeft tot specifieke gegevens met betrekking tot functiebeperking.
Het reglement persoonsgegevens studenten VU is tevens te raadplegen.