Taaltoets bij binnenkomst op de VU

Bij binnenkomst op de VU leggen eerstejaarsstudenten verplicht een taaltoets Nederlands óf een taaltoets Engels af. De taaltoets Nederlands is er al jaren, de Engelse taaltoets is relatief nieuw. Of je de Nederlandse of de Engelse taaltoets moet maken, is afhankelijk van de instructietaal van je bacheloropleiding.

Wanneer wordt de taaltoets afgenomen?

De taaltoets vindt dit jaar plaats van 7 t/m 11 september 2020. Op het rooster van je opleiding vind je terug op welk moment je de toets maakt. Studenten die twee opleidingen met dezelfde instructietaal volgen, hoeven de bijbehorende toets maar op één van die momenten te maken. Wie zowel een Nederlandstalige opleiding als een Engelstalige opleiding volgt, maakt beide toetsen.

Taaltoets gemist?

Als je de toets in september hebt gemist, kun je deelnemen aan de eenmalige inhaalsessie op donderdag 29 oktober 2020 om 18.00 uur. De inhaalsessie is de laatste mogelijkheid van dit studiejaar om de taaltoets te maken. Je kunt je aanmelden via het formulier Inhaalsessie taaltoets Nederlands en Engels.

Tijdens deze inhaalsessie kun je ofwel de taaltoets Nederlands, ofwel de taaltoets Engels inhalen.

Let op: de inhaalsessie is GEEN herkansing. Je kunt alleen meedoen als je de taaltoets nog niet hebt gemaakt.

Online afname

Dit jaar wordt de taaltoets online afgenomen. Je maakt de toets dus thuis. Op het toetsmoment dat in je rooster staat, log je met je VUnet-ID en wachtwoord in op de toetsomgeving Testvision, en zie je jouw toets klaarstaan.

Bij sommige vormen van online toetsing maakt de VU gebruik van online proctoring (surveillance op afstand) via Proctorio. Ook bij de taaltoets wordt er op deze manier gesurveilleerd. Je leest alles over het gebruik van Proctorio in de VU Amsterdam online proctoring guide.

Let op: om zeker te weten dat je de toets thuis kunt maken moet je een paar dagen van tevoren een Testvisioncheck uitvoeren.

Wie moet de toets maken?

Alle eerstejaars bachelorstudenten moeten de taaltoets maken. Alleen als je de taaltoets Nederlands van de VU al in een eerder studiejaar hebt gemaakt, kun je voor deze toets vrijstelling krijgen. En als je de taaltoets Engels van de VU al eens gemaakt hebt, kun je vrijstelling krijgen voor deze toets. Je moet dan officieel vrijstelling aanvragen door op VUnet het aanvraagformulier vrijstelling taaltoets in te vullen.

Hoe ziet de toets eruit?

De taaltoets is een digitale toets met 200 vragen over de volgende onderwerpen: grammatica, spelling en interpunctie, structureren, woordkeus/woordenschat en formuleren. Bij de taaltoets Engels komen ook nog aan bod: leesbegrip, uitspraak en classroom English.

Je krijgt twee uur de tijd voor de taaltoets. Het is niet nodig om je voor te bereiden; er wordt alleen getoetst op taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben. Bekijk een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten.

Score

De scores worden ingedeeld in drie categorieën. Je scoort Hoog, Gemiddeld of Laag. Als jouw score Laag is, moet je de bijspijkercursus Nederlands of Engels volgen. Pas na het afronden (met een voldoende) van de bijspijkercursus krijg je je studiepunten voor het eerstejaarsvak waar de toets deel van uitmaakt. Deelname aan de bijspijkercursus is dus niet vrijblijvend.

Wat moet ik meenemen?

Het is heel belangrijk om je VUnet-ID en bijbehorend wachtwoord te kennen. Je kunt bij de taaltoets alleen inloggen met deze gegevens. Tip: verander je wachtwoord via deze link en kies een wachtwoord dat je makkelijk kunt onthouden. Ook moet je aan het begin van de toets je studentnummer invullen.

Leg tot slot je identiteitsbewijs klaar als je de toets gaat maken. Voorafgaand aan de toets wordt gevraagd om deze voor de camera te houden.

Heb je dyslexie, een functiebeperking of (een) chronische ziekte?

Studenten met dyslexie, een functiebeperking of een chronische ziekte kunnen extra tijd of een aangepaste werkplek krijgen.

  • Als bij de VU bekend is dat je extra tijd voor toetsen nodig hebt, krijg je ook bij de taaltoets extra tijd (30 minuten). Je hoeft dan niets te doen.
  • Als je tijdens de taaltoets (ook) een aangepaste werkplek nodig hebt, stuur dan een mailtje aan taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking kun je kijken op www.vu.nl/functiebeperking of mailen naar het Team Studeren met een Functiebeperking via functiebeperking.soz@vu.nl.

Contact

Voor meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus kun je kijken op www.taalloket.nl of mailen naar taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Information in English