Students-4-Students@VU

 Students-4-Students@VU beeld vu.nl

Students-4-Students@VU biedt diverse programma’s aan studenten die het moeilijk vinden de draai op de VU te vinden of als het alleen even niet lukt. De aangeboden programma’s zijn:

  • Samen studeren
  • Studiemaatjes
  • Studeren & kinderen
  • Studeren met ASS

Studiemaatjes
Via Students-4-Students@VU kun je in contact komen met een studiemaatje, een medestudent die kan helpen wanneer je het moeilijk vindt je draai op de VU te vinden of als het je alleen even niet lukt. Vaak kan een klein steuntje in de rug enorm veel helpen. Hieronder vind je meer informatie over voor wie een studiemaatje is bedoeld en hoe je een studiemaatje kunt worden.

  • Je bent nieuw op de VU en hebt je draai nog niet helemaal gevonden. Een studiemaatje kan je dan wegwijs maken op de VU.
  • Je voelt je (soms) alleen en vindt het lastig aansluiting te vinden bij je medestudenten en je vindt de stap te groot om aan studentenactiviteiten deel te nemen. Een studiemaatje kan je introduceren;
  • Je hebt een functiebeperking en behoefte aan praktische ondersteuning. Een studiemaatje kan je rondleiden op de VU en wijzen op handige routes, speciaal sanitair, liften etc.;
  • Je bent de eerste in de familie die studeert en het ontbreekt je aan een referentiekader. Een studiemaatje kan je ondersteunen bij wat er allemaal bij studeren komt kijken;
  • Je moet wennen aan zelfstudie, je bent minder gedisciplineerd of hebt moeite je te concentreren. Door regelmatig af te spreken met een studiemaatje om samen te studeren, is het gemakkelijker de discipline op te brengen. Zie hiervoor ook: Samen studeren

Het vraagt vaak veel energie van iemand met een (functie)beperking, (chronische) ziekte of psychische klachten om alles in zijn of haar eentje te moeten uitzoeken en sommige studenten hebben even een steuntje in de rug nodig. Het kan zijn dat er studievertraging is opgelopen (of dreigt op te lopen) en met de hulp van een studiemaatje kan deze vertraging beperkt of voorkomen worden. Vaak kan een klein steuntje in de rug enorm veel helpen.

Staat jouw vraag er niet bij, maar denk je dat een studiemaatje voor jou een uitkomst kan bieden, mail dan naar studiemaatjes.soz@vu.nl om een afspraak te maken.

Samen Studeren
Studeren kost tijd en discipline en dat laatste is best wel eens lastig om in je eentje op te brengen. Het kan ook zijn dat je er een tijdje uit bent geweest, bijvoorbeeld door ziekte of door andere omstandigheden en je weer even op gang moet komen. Of je hebt een achterstand opgelopen en de motivatie is misschien wat gedaald? In dit soort situaties kan het motiverend werken wanneer je met andere studenten afspraken maakt om samen te gaan studeren om de samen de draad weer op te pakken, aan de slag te gaan en te blijven. Dit kan door bijvoorbeeld af te spreken met een algemene studiegroep of ter voorbereiding van een specifiek vak, of alleen met mensen van jouw opleiding of je maakt je eigen groep aan. Samen studeren op de VU of elders, even een praatje tussendoor kunnen maken, samen lunchen of koffie drinken en weer aan de slag! Dat werkt motiverend!

Via Canvas kun je in de course ‘Peer support/samen studeren’ je aansluiten bij een groepje studenten waarmee je afspraken kunt maken om met elkaar te studeren. Neem eens een kijkje op Canvas om te zien hoe het werkt! Of stuur een mail naar studiemaatjes.soz@vu.nl wanneer je hier meer vragen over hebt.

Kun je wel studeren, maar heb je niet genoeg discipline om het ook echt te doen? Heb je moeite met structuur? Maak je planningen, maar kun je je daar niet aan houden? Heb je het idee dat een stok achter de deur fijn zou zijn? De Plan en DOE groep komt op vaste tijden in de week samen. Je schrijft je in voor een half jaar. Er is het hele jaar door elke maand een instroommoment als vervolg op de workshop 'Studeren aanpakken'.
Lees meer over de Plan en DOE (Discipline, Overzicht, Evenwicht) groepen.

Studeren & kinderen
Studeer je aan de VU en ben je vader of moeder of verwacht je een kindje? Dan vind je het misschien fijn om in contact te komen met andere studenten. Studeren & kinderen is onderdeel van Centrale studentbegeleiding (CSB, Student- en Onderwijszaken). Zie voor meer informatie over de faciliteiten op de VU voor Studeren & kinderen op Vunet.

Studeren met ASS
Op de VU kun je bij een autismespectrumstoornis (ASS) extra ondersteuning en begeleiding krijgen om goed te functioneren en om je studie succesvol af te ronden.

Je wordt gekoppeld aan een vaste begeleider, waar je wekelijks afspraken mee maakt over bijvoorbeeld de planning, structuur, communicatie en samenwerking met medestudenten en docenten, studietips en regelingen en voorzieningen. Deze afspraken duren maximaal 30 minuten en vinden wekelijks plaats gedurende het collegejaar (september t/m juni). Het doel van de ondersteuning en begeleiding is het terugdringen van belemmeringen en het studiesucces te bevorderen. Om deel te kunnen nemen aan dit programma bezit je over een officiële diagnose in het autistisch spectrum. Daarnaast ontvang je ambulante begeleiding of je hebt een contactpersoon in de GGZ.

Voor vragen, aanmeldingen of meer informatie, klik hier.

Contact
E-mail: studiemaatjes.soz@vu.nl
WhatsApp: +31 6 11730245