Studeren en topsport of topprestatie

topsportStudenten die een topprestatie leveren op sportief of cultureel gebied kunnen gebruik maken van extra voorzieningen op de VU.

Faciliteitenregeling

Studenten die een topprestatie leveren hebben vaak meer behoefte aan faciliteiten op de faculteit dan aan financiële ondersteuning. Daarom is er ook een faciliteitenregeling op dat gebied en een aanvraagformulier voor erkenning als toppresteerder als bovenbedoeld. Lees eerst wel de voorwaarden goed door.

Studenten die door het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) aangemeld worden vallen automatisch onder deze regeling.

Financiële regeling

Op financieel gebied kunnen topprestatie-studenten gebruik maken van het profileringsfonds, waardoor ze extra financiële ondersteuning kunnen krijgen gedurende de tijd dat ze hun topprestaties en studeren combineren.

Wat de topsport betreft, komen alleen studenten in aanmerking die een status hebben van het NOC/NSF, zich gekwalificeerd hebben voor EK of WK of die om een andere reden door de VU als topsporter worden beschouwd. Aanvragen van studenten die op cultureel gebied een topprestatie leveren worden individueel beoordeeld. Aanvragen kunnen voorgelegd worden aan Hella Snoeren (zie hieronder).

Meer weten

Als je vragen hebt over de topprestatievoorzieningen van de VU, neem dan contact op met de coördinator van het programma:

Hella Snoeren
topprestatie.soz@vu.nl