Toelating en inschrijving

Inschrijven voor een bacheloropleiding?

Ben je vwo'er of hbo'er en denk je erover om aan de VU te gaan studeren? Meld je aan! Dat kan met zowel een Nederlandse als een buitenlandse vooropleiding. Ook informatie over numerus fixus en colloquium doctum vind je hier terug.
Bachelors

Inschrijven voor een masteropleiding?

Heb je al een wo-, hbo- of hlo-bachelordiploma en wil je een master gaan volgen aan de VU? Volg de inschrijfprocedure en meld je aan. Je kunt hier ook terecht als je een buitenlandse vooropleiding hebt.
Masters

Een premaster volgen?

Heb je een hbo-diploma en wil je doorstromen naar een universitaire master? Meld je aan voor een premaster!
Premasters

Minor volgen?

Een minor volgen aan de VU? Lees er alles over.
Minoren

Wil je je inschrijven voor een of meer bijvakken?

Wil je een of meer bijvakken volgen bij de VU? Schrijf je in!
Bijvakken