Audiovisuele middelen (AVC)

Audiovisueel Centrum

Voor alles wat binnen de VU met beeld en geluid te maken heeft, kun je terecht bij het Audiovisueel Centrum (AVC). Het AVC heeft een breed aanbod producten en diensten, en jarenlange ervaring met het ondersteunen van onderwijs, onderzoek en evenementen op de VU. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de audiovisuele voorzieningen in de onderwijsruimten. Daarnaast maken wij videoproducties voor het onderwijs zoals weblectures, kennisclips, promotiefilms, registratie van evenementen, congressen en impressiefilms. We bieden hoogwaardige technische ondersteuning en zijn de partner voor informatie en advies over de inzet van beeld, licht en geluid op technisch en didactisch terrein. 

Direct naar

Audiovisueel Centrum
Hoofdgebouw VU, ruimte 0B-03
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
T (020) 59 89161
E algemeen.avc@vu.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur. AVC-apparatuur kan buiten werktijden of wanneer de deur van 0B-03 dicht is ook ingeleverd worden bij de beveiliging in de kelder van het Hoofdgebouw: KC-04.

Ondervind je tijdens een college of presentatie problemen met de apparatuur in de collegezaal, bel dan met de Servicedesk van de Facilitaire Campus Organisatie via telefoonnummer (020 59) 85777. Onze collega's zijn getraind om eenvoudige storingen telefonisch op te lossen. Als dat niet lukt dan zorgen zij dat er een Audivisueel technicus op locatie komt om u verder te helpen.

Melden van storingen buiten kantoortijden
Voor het melden van storingen buiten kantooruren kun je een e-mail sturen naar algemeen.avc@vu.nl

Wij creëeren op verzoek videoproducties in en voor het onderwijs aan de VU. Denk aan het opnemen en online plaatsen van colleges en kennisclips, het vastleggen van onderwijs gerelateerde evenementen en maatwerkproducties zoals promotiefilms en animaties. Wij kunnen ook digitale audio- en videocontent in het onderwijs registreren, bewerken en online beschikbaar maken. Dit geldt voor reguliere hoorcolleges en werkgroepen, maar ook voor colloquia, seminars en andere evenementen. Meer informatie >
Wij bieden op verzoek audiovisueel advies, ontwerp en ondersteuning, bijvoorbeeld voor evenementen of academische plechtigheden. Meer informatie >
Wij verhuren audiovisuele apparatuur, leveren advies en bieden technische ondersteuning bij gebruik van AV-middelen in onderwijs en onderwijs gerelateerde evenementen. Meer informatie >
Onze Technische Service voorziet onderwijs-, vergader- en evenementenzalen van audiovisuele apparatuur en is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhouden van apparatuur en het verhelpen van storingen. Je kunt storingen melden via de FCO Servicedesk (020-5985777). Meer informatie >
Raadpleeg de handleidingen bij gebruik van audiovisuele middelen in de onderwijsruimtes.