Het gebruik van het VU-logo

Het logo van de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat uit  het beeldmerk van de 'Griffioen', het woordmerk 'VU', de descriptor 'Vrije Universiteit Amsterdam'. De combinatie van deze onderdelen maken het VU-logo. Het logo is speciaal voor de VU ontworpen en is een van de belangrijkste element van de VU-identiteit.   

Vrij te gebruiken?
Nee. Het logo namaken, aanpassen of een van de onderdelen gebruiken is niet toegestaan. Alleen organisatieonderdelen van de VU mogen dit logo gebruiken.  De rechten op het VU-logo en de afzonderlijke onderdelen berusten bij de VU en worden uitgeoefend door het College van Bestuur. Het logo is beschermd door deponering bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 

Wel is het mogelijk dat organisaties waarmee de VU samenwerkt, of sponsort het logo van de VU afbeelden op hun site of andere uitingen, na goedkeuring. Neem hiervoor contact op met het Congres en Mediacenter.

Gebruik van de naam in lopende tekst
Wanneer de naam niet als onderdeel van het beeldmerk wordt gebruikt, zoals in lopende tekst, wordt deze geschreven met begin kapitalen: 'Vrije Universiteit Amsterdam', en daarna als afkorting 'VU'. 

Internationale naamgeving Vrije Universiteit Amsterdam
Om een duidelijker eigen identiteit - nationaal en internationaal - na te streven hebben het College van Bestuur en de decanen er voor gekozen om de naam 'Vrije Universiteit Amsterdam' te gaan gebruiken in alle nationale en internationale communicatie. Het Engelstalige logo wordt niet meer gebruikt. 

Mag een VU organisatieonderdeel een eigen logo laten ontwikkelen? 
Nee. Alle organisatieonderdelen van de Vrije Universiteit Amsterdam voeren het VU-logo. Het VU-logo met de toevoeging van het organisatieonderdeel is bedoeld om diensten,  faculteiten en Research Instituten en Research Centra van elkaar te onderscheiden. 
Er zijn wel een aantal regels aan verbonden: 
  • Alleen logo's die door C&M goedgekeurd zijn en in de styleguide zijn opgenomen, zijn toegestaan. 
  • Zijn er meerdere VU-organisatieonderdelen afzender, gebruik dan het corporate VU-logo. Een verdubbeling van verschillende logo's met dezelfde griffioen ziet er niet professioneel uit. De afzonderlijke organsiatieonderdelen kunnen in de lopende tekst genoemd worden. 
  • Voor diensten worden de logo’s alleen intern gevoerd.
  • Op de lichtkrant tonen we geen logo's. Dit leidt af van de boodschap. 
Projecten en programma's kunnen geen eigen logo laten ontwikkelen, maar wel herkenbaar worden door de naamgeving en afbeelding (illustratie/foto).

Nieuw logo


Contact

Heeft u een ander bestandsformaat van het VU-logo nodig? Neem dan contact op met het Congres en Mediacenter.