IT-voorzieningen

IT voor medewerkers en studenten 
De IT-voorzieningen voor medewerkers en studenten zijn beschikbaar via het askIT-dienstenportaal.

IT voor bezoekers en op de campus gehuisveste externe organisaties
Een deel van de IT-voorzieningen is ook beschikbaar voor bezoekers en gasten en voor externe organisaties die op de campus gehuisvest zijn. 

Bezoekers van de VU (zonder gastvrijheidsovereenkomst en VUnetID) kunnen gebruik maken van:

 • Eduroam - Alleen beschikbaar voor bezoekers van bij Eduroam aangesloten onderwijsinstellingen
 • Draadloos internet - Beschikbaar na aanvraag via een studentenorganisatie of VU-medewerker
 • Multifunctionals - Alleen de scan- en kopieer-functies zijn beschikbaar voor bezoekers, printen niet

Externe organisaties
Onder externe organisaties worden organisaties verstaan die voor minimaal 50% van hun kosten afhankelijk zijn van andere (commerciële) bronnen van inkomsten dan die van de universiteit, of die voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • De organisatie staat niet op de jaarrekening van de Vrije Universiteit of de organisatie wordt niet structureel gefinancierd door het ministerie van OC&W. 
 • De organisatie is groter dan 25 fte.
 • Het netwerk van de organisatie wordt niet beheerd door de Vrije Universiteit.

Externe organisaties kunnen gebruik maken van het Datanetwerk en van Vaste Telefonie:

Datanetwerk
Aanvragen
Een internetaansluiting vraagt u als externe organisatie per email aan bij de IT Servicedesk, onder vermelding van: organisatie/bedrijf, locatie op de VU Campus, contactgegevens, het aantal benodigde aansluitingen en aantal gewenste IP-adressen. Na ontvangst van de aanvraag wordt contact opgenomen door de Service Delivery Manager voor een afspraak en wordt een opleverdatum vastgelegd. 

Kosten en Facturatie
De maandelijkse kosten per aansluiting worden jaarlijks vastgesteld. Bij dit bedrag zijn BTW, administratiekosten en de ondersteuning door de IT servicedesk inbegrepen. Deze kosten worden per kwartaal gefactureerd tot de overeenkomst afloopt.

Gebruiksvoorwaarden
Netwerkverbindingen worden geleverd volgens de voorwaarden in de serviceovereenkomst. Het aansluiten van actieve netwerkcomponenten - bijvoorbeeld een eigen hub of switch plaatsen, of de netwerkaansluiting met anderen delen via een eigen draadloos netwerk – is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om internetaansluitingen door te verkopen aan of te delen met derden. Bekijk voor de gebruiksvoorwaarden ook de Gedragscode computer- en netwerkgebruik.

Opzeggen
Een internetaansluiting wordt minimaal een jaar afgenomen. Daarna geldt een opzegtermijn van een maand. Tussentijdse wijzigingen van het totaal aantal afgenomen aansluitingen worden in de kosten per kwartaal verwerkt.

Vaste telefonie
Externe medewerkers of gasten met een getekende gastvrijheidsverklaring, kunnen een vaste telefoon aanvragen op de VU campus of op één van deze locaties:
 • VU-Uilenstede
 • Cultuurcentrum Griffioen
 • Sportcentrum VU
 • ACTA
Aanvragen
Een vaste telefoon vraagt u per email aan bij de IT Servicedesk, onder vermelding van: organisatie/bedrijf, locatie op de VU-campus, contactgegevens, doorbelastinggegevens zoals bankrekeningnummer, het aantal benodigde telefoonnummers en telefoons. De Service Delivery Manager neemt na ontvangst van de aanvraag contact op voor een afspraak en legt de leverdatum vast.

Wilt u als organisatie van deze diensten gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de IT Servicedesk. 

IT Servicedesk
Onze Servicedesk is bereikbaar op werkdagen 7.30-17.00 uur 

Tel: 020 59 80000 / +31 20 59 80000
Email: servicedesk.it@vu.nl

Onze balies zijn op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur. U bent van harte welkom bij: 

 • Centrale balie Hoofdgebouw, 0A-11 
 • Balie W&N gebouw, M0-20