Locatie stand-alone koffieautomaten VU Campus

Op diverse locaties op de campus is heerlijke koffie te halen bij onbemande automaten. Nu ook in het OZW gebouw, in de centrale hal! De automaten schenken 100% duurzame Arabica koffie. Het branden en verpakken vindt bovendien plaats in Ethiopië. Door lokaal te investeren, verbetert de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen en draagt het bij aan de economie. 

Locaties stand-alone automaten VU Campus:

Hoofdgebouw
0A-00b
0A-00bPlein
6A-00
12A-00

Gebouw MF
MF D-100

OZW
Centrale hal begane grond

Transitorium
Entree begane grond
TR 0B-00a

W&N gebouw
WN M6-00
WN G-026