Onderwijs- en vergaderruimten huren

Wilt u een ruimte reserveren voor een (onderwijs-)bijeenkomst of vergadering? Dit kan op de VU. De VU heeft verschillende ruimten beschikbaar. Hieronder meer informatie over welke ruimten beschikbaar zijn op de VU, de wijze van reserveren en de kosten die hieraan verbonden zijn. Meer informatie via Coördinatie Ruimte Planning, 020-5985941/020-5985824 of crb.fco@vu.nl.

Vergaderruimten

De VU beschikt op dit moment over twee centrale vergadercentra, namelijk Forum (Hoofdgebouw) en Salutem (gebouw MF). Ook in het Nieuwe Universiteitsgebouw volgt te zijner tijd een centrale vergaderlocatie. Op het gebruik van de vergaderruimten zijn de Verhuurvoorwaarden VU van toepassing. Uw aanvraag wordt binnen 2 werkdagen verwerkt. Het aanvraagproces loopt gelijk met het aanvraagproces van onderwijsruimten, u kunt dus per semester zalen aanvragen

Vergadercentrum FORUM (Hoofdgebouw, intern gebruik)
Het Forum bevindt zich op de 1e etage van het Hoofdgebouw (1D-vleugel) en bestaat uit 7 vergaderruimten (Forum 3 t/m 8), variërend van 8 tot 20 personen. Het Forum is bestemd voor intern gebruik, dat wil zeggen gebruik door VU faculteiten en diensten. Reserveringen gaan via VUnet.

Vergadercentrum Salutem (gebouw MF, intern en extern gebruik)
Vergadercentrum Salutem bevindt zich op de 1e etage van gebouw MF (1D-vleugel) en bestaat uit 3 vergaderruimten van 14 personen (Salutem 1 en 3) tot 18 personen (Salutem 2). Deze vergaderruimten kunnen zowel door interne VU eenheden als door externe partijen die op de VU Campus zijn gehuisvest, worden gebruikt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt; er geldt geen voorrangsregeling.

VU faculteiten en diensten reserveren de ruimten via VUnet.

Externe partijen maken gebruik van het formulier ‘Vergaderruimten reserveren’. Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van de ruimten (€20,40 per uur voor externe partijen die op de VU Campus zijn gehuisvest, €34,- per uur voor externe partijen die niet op de VU Campus zijn gehuisvest). De kosten worden achteraf in rekening gebracht op basis van gereserveerde uren. Buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 17.00-22.00 uur) kunnen de ruimten ook aan externe partijen worden verhuurd en/of ingezet voor bijeenkomsten en evenementen.

De ruimten kennen een vaste vergaderopstelling en zijn voorzien van een LCD scherm. Een vaste computer is niet aanwezig, je kunt het scherm op je eigen laptop aansluiten. Banqueting wordt op verzoek verzorgd door onze cateraar.

Onderwijsruimten

Onderwijsruimten zijn in eerste instantie bedoeld voor het geven van regulier onderwijs. Reservering ten behoeve van het reguliere onderwijs geniet daarom voorrang en verloopt via de roostering. Nadat de onderwijsroosters zijn ingepland, vindt aanvullende verhuur plaats en kunnen de onderwijsruimten voor incidentele bijeenkomsten worden gereserveerd. Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van de ruimten. Afspraken, regels en de mogelijkheden voor het reserveren en gebruiken van onderwijsruimten vindt u terug in het document spelregels reserveren onderwijsruimte.

Aanvraag en reservering
VU faculteiten dienen hun aanvraag in via hun eigen reserveringsinstantie als de activiteiten niet verbonden zijn aan vakken/reguliere onderwijs. VU diensten, studieverenigingen en externe aanvragers reserveren onderwijsruimten via het aanvraagformulier onderwijsruimte

Aanvullende informatie

Eten en drinken in onderwijsruimten is beperkt toegestaan. Voor informatie met betrekking tot restauratieve bestellingen verwijzen wij u naar de restauratieve voorzieningen.