DigiTenT

Bezoekadres

De Boelelaan 1091a
1081 HV Amsterdam

VU Amsterdam is koploper in Nederland op het gebied van digitaal toetsen. Al sinds 2013 heeft de VU de beschikking over haar digitale toetszaal (DigiTenT). Daarin kunnen 584 studenten tegelijkertijd een toets maken. Begin 2018 heeft de VU voor een nieuw toetssysteem gekozen: TestVision. TestVision is een moderne toetsomgeving waarbij techniek en inrichting leiden tot een optimaal werkproces voor docenten en ondersteuners en studenten snel en eenvoudig toetsvragen kunnen beantwoorden. Ook is een belangrijke plaats weggelegd voor toetsen waarbij studenten met beroepssoftware werken zoals SPSS, Excel, MatLab, ChembioDraw e.d.

In 2018 is de hardware vervangen. De nieuwe computers draaien op Windows 10 en Office 2016, waardoor het besturingssysteem in de TenT gelijk is getrokken met die in de computerzalen van de VU waar studenten hun tentamens voorbereiden.