Hoofdgebouw

Bezoekadres

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Receptie: 020 5985854

Het herkenbare en markante VU Hoofdgebouw aan de De Boelelaan uit de jaren ‘70 werd afgelopen jaren gemoderniseerd. Er zijn meer eigentijdse onderwijsruimtes, aangepast aan nieuwe onderwijsvormen bijgekomen. Ook zijn er extra studie-, werk- en ontmoetingsplekken gecreëerd, zoals de Global Room voor internationale medewerkers en studenten. De Universiteitsbibliotheek, enkele faculteiten en het centrale restaurant zijn in het Hoofdgebouw gehuisvest. De Protestants Theologische Universiteit (PThU) is gesitueerd op de eerste verdieping van de E-vleugel. Dagelijks lopen er 6.000 bezoekers in de centrale hal. Wij organiseren jaarlijks het On the Roofff Filmfestival op het dak. Dit soort evenementen trekt ook veel publiek.

Het gebouw is ontworpen door architect Chr. Nielsen en is 90.000 m2.

Polderdak

De Zuidas is grotendeels 'verhard' door de intensieve bebouwing, waardoor de riolering de afvoer van hemelwater bij heftige regenbuien niet altijd meer aankan. Waterberging op platte daken draagt bij het aan het bufferen van water tijdens deze buien. Op een van de daken van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU is al een polderdak aangelegd om water te bufferen. Op het Hoofdgebouw is in de zomer van 2019 ook een polderdak aangelegd om de wateroverlast te verminderen.

daktuin-1