Gebouw W&N

Bezoekadres

De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

Receptie: 020 5985874

Het W&N gebouw - inclusief het cyclotrongebouw - werd in 1964 opgeleverd. Het gebouw is ontworpen door architect ir. H.T. Zwiers. In het W&N gebouw zijn de Bèta-faculteiten gehuisvest en verschillende instrumentmakerijen, de bètabibliotheek, het lasercentrum en het radionuclidencentrum. Er zijn ook collegezalen en een restaurant.

IXA

De Vrije Universiteit heeft diverse valorisatieprogramma’s in samenwerking met Innovation Exchange Amsterdam, het gezamenlijk valorisatiecentrum van de VU, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam UMC - locatie VUmc en AMC. Een van de initiatieven is het 5-jarig valorisatieprogramma ‘IXAnext, Talent for innovation’. Vanuit dit programma zijn de Amsterdam Venture Studios (AVS) en het Demonstrator Lab ontstaan. AVS biedt studenten, onderzoekers en alumni van de Amsterdamse kennisinstellingen de gelegenheid om hun ideeën om te zetten in actie. AVS is te vinden in de P2 vleugel.

Dream Teams

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen heeft drie zogenoemde 'Dream Teams' voor studenten die deelnemen aan innovatieve sportprojecten. Zij zijn gehuisvest bij de Amsterdam Venture Studios in het W&N gebouw. Studenten kunnen hun innovaties op het gebied van sport en bewegen verder ontwikkelen en tegelijkertijd leren om effectief in een team samen te werken.

Laserlab

De missie van Instituut voor Lasers, Life and Biophotonics Amsterdam (LaserLaB Amsterdam) is baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat is gebaseerd op de interactie van licht met materie, van het onderzoek naar atomen en moleculen tot het onderzoek van levende cellen en weefsels en duurzame energiebronnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen natuurkundigen, chemici, biologen en artsen van VU, UvA, Amsterdam UMC - locatie VUmc en AMC.