Nieuws en actualiteiten

Lees het laatste nieuws over de ontwikkelingen op de campus

11 mei starten wegwerkzaamheden waardoor de fietsenrekken tijdelijk verwijderd worden. Het is dan niet mogelijk je fiets voor de gevel van het MF gebouw en tussen SPAR en 3D te parkeren. Fietsen die er nog staan worden verwijderd. Eventuele schade wordt niet vergoed.

Na de werkzaamheden worden nieuwe fietsenrekken geplaatst. We verwachten dat de werkzaamheden tot begin juni duren.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Bel Servicedesk FCO (020-59 85 777).
Sinds 2018 werkt de VU samen met VUmc, Zuidas en Economische zaken aan de profilering en branding van Kenniskwartier Zuidas, waar de VU Campus onderdeel van is. Het Kenniskwartier Zuidas groeit de komende jaren verder uit tot een waar innovation district; een kenniscluster met een belangrijke betekenis voor stad en regio waar bedrijven en wetenschap clusteren en de samenwerking vinden met start-ups, scale-ups en business incubators. De komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar de Zuidas schept ook nieuwe kansen en er wordt momenteel vanuit het Strategieteam VU Ondernemerschap gewerkt aan het verbinden van bedrijfsleven op de Zuidas aan ons onderwijs, onderzoek en valorisatiethema’s.

Wat maakt ons gebied zo uniek en aantrekkelijk? Na een aantal brainstormsessies met verschillende betrokkenen is dit verwoord in een “verhaal” waarin de gemeenschappelijke ambitie en waarden voor het Kenniskwartier zijn uitgeschreven en toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.  Deze “storyline” helpt de VU, Amsterdam UMC - locatie VUmc, Zuidas en Economisch zaken om met elkaar de komende jaren invulling te geven aan de verdere programmering en ontwikkeling van het gebied tot een waar innovation district waar wetenschap en bedrijvigheid elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken.

Bekijk de nieuwe interactieve PDF over Kenniskwartier Zuidas.

srvuDe VU is de eerste universiteit die gratis menstruatieproducten aanbiedt. Studentenvakbond SRVU maakte zich hier hard voor en plaatste 23 februari een kastje met maandverband en tampons bij StudentenDok in het Hoofdgebouw.

"Soms hebben vrouwen niet de financiële middelen om dit te bekostigen. Nederland is een verzorgingsstaat en dit is een basisvoorziening. Hopelijk geven wij een aanzetje voor de rest van Nederland.” Lees het hele artikel op metronieuws.nl.
Ieder jaar volgt een groep studenten van de faculteit SBE het marketingvak: Nudge: Influencing Behavior. Nudging is het onbewust beïnvloeden van iemands’ keuze, zonder dat diegene het gevoel heeft te moeten kiezen. Studenten krijgen de opdracht om nudging interventies te verzinnen om gedrag te veranderen op het gebied van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, etc. Dit jaar hebben de studenten zich gebogen over onderwerpen waar gedragsverandering op de VU Campus een belangrijke rol speelt: denk aan 1,5 meter afstand houden, het dragen van mondkapjes, niet roken op de campus, vaker de trap nemen, afvalscheiding, etc.

Zes teams presenteerden hun nudges en drie daarvan zijn door een jury van FCO medewerkers geselecteerd en worden in de komende periode ook uitgevoerd. De winnende nudges zijn:
 • Hoe bevorder je het dragen van een mondmasker?
 • Hoe verbeter je de afvalscheiding op de campus
 • Hoe zorg je ervoor dat studenten beter afstand houden?

Inmiddels zijn in de diverse toiletgroepen stickers van mondmaskers op de spiegels geplaatst. De Repro VU hebben de stickers gemaakt. Hou je ogen open want in de komende maanden zie je nog meer initiatieven bedacht door studenten.

mondmasker-student_

Begin februari zijn de DRUPS (Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply) als noodstroomvoorziening van de VU en Amsterdam UMC in gebruik genomen. De 'oude' noodstroomvoorziening (twee gasturbines) zijn uit bedrijf genomen. Hierdoor gebruiken we circa 45% minder gas. De DRUPS staan in de nieuwe ruimte naast het Transitorium. Deze nieuwe installatie is enerzijds minder storingsgevoelig en anderzijds past de toepassing van de DRUPS-installatie in de energietransitie van de campus en hiermee hebben we weer een enorme stap gezet in de reductie van gasverbruik.

Hoe werken de DRUPS
De elektriciteitslevering aan de VU en Amsterdam UMC is onderverdeeld in twee soorten. De “Niet preferente elektriciteit” en de “Preferente elektriciteit”. Bij een uitval van het openbare elektriciteitsnet valt de Niet preferente elektriciteit uit, maar de Preferente elektriciteit blijft aanwezig. De noodstroomvoorziening zorgt namelijk voor levering aan dat Preferente net. In het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld de operatiekamers en IC’s op de Preferente elektriciteit aangesloten. Bij de universiteit zijn onderzoeksvoorzieningen hierop aangesloten. Doordat de DRUPS alleen ingeschakeld worden bij een calamiteit, wordt er veel minder brandstof gebruikt.

Er zijn mooie filmpjes gemaakt over de ingebruikname van de DRUPS. Bekijk de december update, de januari update en de plaatsing van de DRUPS.

drups
Een enorm gat, met emmers op stalen pinnen. Werklui die druk in de weer zijn met wapening en beton. De diepwanden, die het gebouw straks behoeden tegen trillingen, zitten in de grond. Dat is er momenteel te zien van het Nieuwe Onderzoeksgebouw aan de De Boelelaan. Lees de blog op zuidas.nl.

diepwanden-onderzoeksgebouw
De herinrichting van de entree van het campusplein bij gebouw MF is afgerond.

Herinrichting NU-OZW-HG ingangen
Begin februari starten we met de herinrichting van een volgende entrees, die tussen het Nieuwe Universiteitsgebouw, het OZW gebouw en die tussen het Hoofdgebouw. Hier komt dezelfde nieuwe bestrating, grote bomen, plantenbakken en bankjes, zodat ook dit deel van de campus aangenaam is om de campus binnen te komen of te verblijven. Tevens vervangen we kabels en leidingen waaronder de riolering. We voeren de werkzaamheden zo uit dat het campusterrein en de gebouwen bereikbaar blijven. Dat geldt ook voor de fietsparkeergarage in het Nieuwe Universiteitsgebouw.

Bekijk het filmpje van de architect.

campus-vergroent
fietsen_novFietsen op de campus en in de fietsenstallingen die voor verwijdering in aanmerking komen, krijgen begin december een waarschuwingssticker. Je hebt tot 19 december de tijd om je fiets weg te halen. Op zaterdag 19 december worden alle fietsen met een waarschuwingssticker afgevoerd.

Ruimte voor andere fietsen
Twee keer per jaar worden fietswrakken en langdurig ongebruikte fietsen in de fietsenstallingen en op het VU terrein verwijderd. Indien nodig worden de sloten doorgeknipt. Op deze manier ontstaat er weer voldoende ruimte voor fietsen die wél in gebruik zijn.

Welke fietsen worden verwijderd?
Fietsen waaraan duidelijk te zien is dat zij al geruime tijd niet meer in gebruik zijn. Het zijn fietsen waar essentiële onderdelen aan ontbreken of kapot zijn of zachte banden hebben. Soms zijn ze verroest en bedekt onder een dikke laag stof.

Mis je je fiets na 19 december?
Dan kun je bij de Servicedesk FCO (Hoofdgebouw 0B-01, 020-59 85 777) nagaan of je fiets voorkomt op de lijst van verwijderde fietsen. Fietsen die op de lijst staan, worden teruggegeven. Mogelijk ontstane schade aan de fiets wordt niet vergoed. Medio 2021 gaan alle verwijderde fietsen naar een goed doel.
polderdak_HG_Op het dak van het VU Hoofdgebouw is een blauw-groen onderzoeksdak aangelegd. Er zijn lokale grassen en kruiden ingezaaid, vijvers gemaakt voor vogels en een wilde bijenkolonie heeft er een huis gevonden. Wetenschappers van het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) gebruiken het polderdak ook voor onderwijs en onderzoek. Denk aan onderzoek naar verandering in luchttemperatuur, luchtvochtigheid, waterbalans en isolerende werking. Op deze manier draagt onderwijs en onderzoek bij aan het vergroten van de kennis over groene daken in Amsterdam.

Bekijk het filmpje over het polderdak >
Het gebied is te herkennen aan tegels met het logo van de rookvrije zone. De rookvrije zone is een pilot van Gemeente Amsterdam, GGD en VU. Dit betekent dat niet alleen de VU Campus rookvrij gebied is, maar ook de openbare weg in de omgeving van de Campus. Er komt in deze zone geen verbod op roken, maar een positieve stimulering om niet te roken.

VU Campus hosts
Op de VU Campus zullen vanaf deze week zes terreincoaches/campus hosts rondlopen en mensen op een positieve manier aanspreken als zij roken. Ook gaan zij toezien op het naleven van de 1,5 afstandsregel.

CAMPUS_PLATTEGROND-ROOKVRIJsep2020
eerste_paal_onderzoeksgebouwBegin september is de eerste paal van een nieuw onderzoeksgebouw aan de De Boelelaan de grond in gegaan. Het gebouw krijgt diverse functies en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar maatschappelijk vraagstukken op het gebied van Human Life Sciences. Zo komt er verfijnde meetapparatuur, waaronder het VU Laserlab, uitgerust met elektronenmicroscopen. Het bijzondere aan het VU-gebouw is dat het volledig trillingsvrij is ontworpen, terwijl de directe omgeving juist veel trillingen voortbrengt. Meer informatie >
We zijn al enige tijd bezig met de fundatiewerkzaamheden voor het Onderzoeksgebouw VU. Het aanbrengen van de diep- en damwanden is inmiddels afgerond. In september start een volgende fase, namelijk het plaatsen van de funderingspalen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de overkant van het Hoofdgebouw op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan. De verwachting is dat het gebouw in 2023 wordt opgeleverd.

Trillingsvrij gebouw
Het bijzondere aan het Onderzoeksgebouw VU is dat het volledig trillingsvrij is ontworpen, terwijl de directe omgeving juist veel trillingen voortbrengt; in de nabije omgeving liggen zowel tram- en treintrajecten als de drukke ringweg van Amsterdam die de komende jaren ook aan verbouwingen onderhevig is. In het gebouw komt verfijnde meetapparatuur, zoals onder meer het Laserlab VU uitgerust met elektronenmicroscopen. Over een lengte van 150 meter wordt daarom een dikke betonnen damwand (diepwand) tot wel 25 meter beneden NAP gemaakt, zodat ongehinderd onderzoekswerk verricht kan worden.

De foto toont een impressie van één van de wapeningskorven die in de betonwand verwerkt wordt. De wand is één van de maatregelen die zijn genomen om in het onderzoeksgebouw trillingsvrij onderzoek mogelijk te maken.

Bekijk ook het filmpje waar een damwand wordt geplaatst >

Onderzoeksgebouw_2020

In Hello Zuidas juli/augustus 2020 wordt aandacht besteed aan de architectuur in Zuidas. Zuidas staat bekend om zijn baanbrekende architectuurwerk. Terwijl het uitgroeit tot een internationale wijk van Amsterdam, schieten gebouwen rechts en links omhoog. In deze editie staat een arikel over het Onderzoeksgebouw VU. Als onderdeel van de vernieuwing van de VU Campus voldoet het onderzoeksgebouw aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Er gaan ongeveer 500 mensen werken. In het gebouw is een breed scala aan faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar maatschappelijk relevante kwesties binnen het thema Human Health and Life Sciences. Lees het artikel hier >

SWT-artist-impression

De stalling heeft plek voor 1600 fietsen, waarvan een aantal voor elektrische fietsen. Naast het openbare gedeelte is er ook een afgesloten deel, alléén toegankelijk voor medewerkers van de VU.

Wil je gebruik maken van het afgesloten medewerkersgedeelte van de fietsenstalling?
 • Vraag dan toegang aan via het formulier op VUnet.
 • Heb je geen toegang tot VUnet, maar wel een toegangspas en wil je gebruik maken van het afgesloten medewerkersgedeelte van de fietsenstalling? Vul dan dit formulier in. Geef hierbij aan dat je toegang wilt tot ‘fietsenstalling NU’.
Douche
Op de begane grond van het Nieuwe Universiteitsgebouw zijn doucheruimtes. Wil je gebruik maken van de douches? Vraag dan toegang aan voor ‘herendouche NU, ruimtenummer 0A-T4’ of ‘damesdouche NU, ruimtenummer 0A-T5’.

Toegang
De stalling is gratis en is 24/7 bereikbaar. Maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 22.30 uur is de fietsenstalling vrij toegankelijk. Buiten deze tijdstippen en in het weekend krijg je toegang door aan te bellen of door de VU medewerkerspas te gebruiken. Om de stalling optimaal te benutten, geldt er een maximale stallingsduur van 14 dagen. De ingang is aan de De Boelelaan, tussen het Nieuwe Universiteitsgebouw en OZW.

Meer informatie over het Nieuwe Universiteitsgebouw
De herinrichting van de entree van het campusplein (ingang Van der Boechorststraat) is bijna afgerond. Het is de enige ingang waar je ook met de auto de campus op kunt. Het doel is het structureren van de vervoersstromen en het creëren van een veilige situatie. Dit is de start van de herontwikkeling en vergroening van het campusplein. Langs de route zijn volwassen bomen geplant. Hiermee is de campus weer groener en duurzamer geworden. Tijdens de herinrichting zijn ook de ondergrondse kabels en leidingen vervangen.

herinrichting_campusplein

De Vrije Universiteit Amsterdam staat op de tweede plaats in de Times Higher Education Impact Ranking 2020 als het gaat om het ondernemen van actie tegen klimaatverandering. De ranking evalueert de bijdrage van 766 universiteiten wereldwijd aan de 17 duurzame doelen ofwel ‘sustainable development goals’. Op basis van de totale evaluatie staat de VU op plaats 39 in de Impact Ranking.

Science for sustainability
De hoge score op ‘Climate Action’ komt door de aandacht die de universiteit heeft voor het thema Science for Sustainability. Met dit thema creëert de VU voorwaarden waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder uitputting van de aarde. Dit gebeurt door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving. Science for Sustainability is een thema waarbij meerdere faculteiten en onderdelen van de VU betrokken zijn. Daarbij ligt de focus op de gehele keten van fundamenteel en toegepast onderzoek, en toepassingen daarvan in de praktijk. Met de kennis die hieruit voortkomt stelt de VU haar studenten in staat om bij te dragen aan een betere wereld en worden studenten voorbereid op een duurzame loopbaan.

Lees meer >

16 maart ondertekenden de Vrije Universiteit Amsterdam en Bouwcombinatie J.P. van Eesteren-CroonWolter&Dros vof de aanneemovereenkomst voor de nieuwbouw van Onderzoeksgebouw VU. Naar verwachting start de bouw in de zomer van 2020.

In het gebouw komt een breed scala aan functies en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere neurowetenschappen en oncologie, Denk aan Alzheimeronderzoek en nieuwe medische beeldvormende technieken, te gebruiken bij diagnose in de gezondheidszorg. Er komen verschillende onderwijs- en practicumruimten, laboratoria en andere onderzoekvoorzieningen zoals elektronenmicroscopie, en trilingsvrije laserfaciliteiten. Daarnaast zijn de nodige campusvoorzieningen voor horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties voorzien.

Belang van Onderzoeksgebouw VU
Het nieuwe bèta-medisch Labgebouw komt aan de De Boelelaan, naast Sportclub Buitenveldert. Het Onderzoeksgebouw is, samen met het O|2 Labgebouw en het recent in gebruik genomen Nieuwe Universiteitsgebouw, een belangrijke stap in de campusontwikkeling, de verduurzaming van de campus en vernieuwing van de bèta-huisvesting en -onderzoeksinfrastructuur.

Het Wis- en Natuurkundegebouw (W&N) uit 1964 voldoet niet meer aan de huidige eisen. Laboratoriumopzet, onderwijsvormen en werkplekken zijn sindsdien veel veranderd. Samen met onze duurzaamheidsambitie zijn dat redenen voor vervangende nieuwbouw. Dit Onderzoeksgebouw is na het O|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw het laatste project dat het W&N-gebouw moet vervangen. De kosten voor de bouw zijn hoger dan oorspronkelijk beraamd. Daarom heeft de VU recent besloten het investeringskader te vergroten na een positief advies van de medezeggenschap. Dit besluit maakt het mogelijk om huisvesting voor onderwijs en onderzoek op een structureel hoog niveau te houden.

Gezamenlijk onderzoek
Na sloop van het W&N-gebouw ontstaat een meer multifunctionele en duurzame campus met woningen, sportfaciliteiten en start-ups, zowel inhoudelijk als fysiek meer verbonden met haar omgeving. Dankzij de krachtige clustering van zowel bèta als medische kennis in dit gebied wordt dit één van de Life Sciences Clusters in regio Amsterdam. Met het gezamenlijke onderzoek van VU en Amsterdam UMC in het O|2 Labgebouw en de instituten als het Alzheimer Centrum Amsterdam, Cancer Center Amsterdam, het Imaging Center en binnenkort ADORE, behoort dit gebied tot de mondiale top voor onder meer medische beeldvorming en wetenschappelijk onderzoek, zorg en medicijnontwikkeling voor onco- en neurologie.

Duurzame campus
Het nieuwe Onderzoeksgebouw levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de campus. Het gebouw heeft voor het ontwerp een duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau (BREEAM Excellent). Het krijgt veel daglicht, pv-panelen, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie (warmte koude opslag). Ook waterbesparend sanitair, goede mogelijkheden voor afvalscheiding en een groen dak dragen hieraan bij.

SWT-artist-impression

De tuin is geopend maar wegens de maatregelen tegen het coronavirus mogen er maximaal 15 bezoekers in de tuin.

Afwijkende openingstijden
Met de versoepeling van de Corona-maatregelen is ook de tuin en de Wintertuin weer beschikbaar voor verhuur. We zijn heel blij dat we onze gasten mogen ontvangen voor een vergadering, verjaardag, bruiloft of anderszins mooi feest. Maar helaas moeten we ons daarbij wel aan het toegestane aantal gasten houden. Dat betekent dat wanneer we een feest in de tuin of Wintertuin hebben, we gesloten moeten zijn voor andere gasten. Hierdoor kunnen er per week afwijkende openingstijden voordoen. Elke vrijdag vermelden we de actuele openingstijden van de aankomende week. Op de overige werkdagen (die dus niet vermeld staan in het schema) is de tuin geopend van 9.00 tot 17.00 uur. De weekenden is de tuin gesloten. Meer informatie op de website >

Het College van Bestuur heeft definitief vastgesteld dat de VU Campus per 31 mei 2020 (World No Tobacco Day) rookvrij is. Met het creëren van een rookvrije VU Campus levert de VU een belangrijke bijdrage aan de Rookvrije Generatie en aan onze ambities als het gaat om de Sustainable Development Goals. Wij hopen met de invoering van de rookvrije campus ook een voorbeeld te zijn voor onze omgeving. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en de officiële kick-off vindt plaats op 2 juni om 14:00 uur in de hal van het Hoofdgebouw. De Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad hebben constructief meegedacht. Binnenkort start de communicatiecampagne en verschijnen berichten in de verschillende informatiebulletins.

Meer informatie lees je op vu.nl/rookvrij

Met gepaste trots kunnen we melden dat de eerste colleges op dinsdag 3 februari plaatsvinden. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om de komst van 2000 studenten en docenten, die dan voor het eerst het NU-gebouw als dagelijks gebruiker bezoeken, in goede banen te leiden. Zo worden er extra gastvrouwen/-heren ingezet en worden ze speciaal hiervoor gebriefd.   Er is een pop-up catering en er worden sfeerelementen aan het gebouw toegevoegd voor een extra welkom gevoel. Alle denkbare communicatie/wayfinding wordt ingezet om te zorgen dat de zalen, studieplekken, (AVC) faciliteiten goed vindbaar zijn. Met vereende krachten is door FCO, IT, UBVU, Bètafaculteit en UCGB naar dit moment toegewerkt.

Bovenbouw (kantoorverdiepingen 7 t/m 12)
Van november 2019 tot en met begin februari 2020 zijn de gebruikers van dit nieuwe gebouw ingehuisd.  In het huisvestingsplan voor de VU betreft dit van de Beta faculteit de afdelingen informatica, wiskunde en IVM, en het UCGB (onderdeel van de faculteit FGB). Het Nieuwe Universiteitsgebouw is daarmee toen al deels in gebruik genomen. Deze verhuizing is soepel verlopen en in de contacten met deze eerste gebruikers merken we dat ze tevreden zijn met hun nieuwe werkomgeving. De huiskamers zijn bewust voorlopig ingericht, omdat we met de gebruikers een proces hebben afgesproken dat ze binnen beschikbare mogelijkheden zelf hun huiskamer (mede) mogen inrichten. We denken dat dat beste lukt als je al gebruiker bent van de ruimte.

Onderwijs, vergaderen, ontmoeten
De vlakke onderwijszalen zijn klaar voor gebruik. Deze zalen zijn op 22 januari opgeleverd door de aannemer en door ons afgewerkt (schoonmaak, beveiliging, IT en AV middelen). Docenten en studenten worden zorgvuldig begeleid in het vertrouwd raken van de faciliteiten. Aansluitend op het onderwijs worden de studieplekken in de nabijheid van deze vlakke onderwijszalen vanaf 3 februari gefaseerd in gebruik genomen.  Ingebruikname van het vergadercentrum staat begin mei 2020 gepland. De bouwwerkzaamheden voor de schuine collegezalen verloopt volgens planning als volgende fase na de vlakke onderwijszalen. Ingebruikname staat gepland voor februari 2021.

Atrium & Plint
Het Atrium is ingericht met een pop-up voorziening van catering met een koffiebar. Een deel van het Atrium blijft nodig tot alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond en is ingericht als bouwgebied. Werkzaamheden kunnen hierdoor op een veilige manier worden uitgevoerd, zonder kruisende stromen van gebruikers en bouw. De uiteindelijke inrichting volgt zodra de werkzaamheden zijn afgerond.  Aan de Boelelaan komt het Cultuur Café, waarin VU Griffioen en Rialto samen gaan werken. Daarnaast een expo ruimte voor tentoonstellingen gekoppeld aan de wetenschap (vanuit UBVU – Exposorium). Aan het Campusplein komt een grandcafé door een externe horeca partner (de uitbaters van huidige Basket gaan dit doen met een tweetal formules, de huidige Basket sluit en verdwijnt van het plein bij de nieuwe pleininrichting). De definitieve ontwerpen voor de plint worden op het moment uitgewerkt, de realisatie is vanaf komend halfjaar voorzien.  In januari 2021 wil Rialto beginnen met de Film programmering, in september 2021 wordt Griffioen verwacht (start nieuwe seizoen) met haar Theater programmering. 

Fietsenstalling
De parkeergarage onder NU is in gebruik sinds april 2019. De ondergrondse fietsenstalling in het NU is vanaf begin april beschikbaar. In de tussen periode zijn er op de Campus voldoende stallingsmogelijkheden.

Vanuit Eurest zijn er verschillende initiatieven op gebied van duurzaamheid om als cateraar van de Vrije Universiteit impact te maken voor een betere wereld. Om de gasten hier structureel en duidelijk over te informeren, heeft Eurest samen met de VU een tijdlijn duurzaamheid opgesteld. Per maand staat er een thema centraal, met verschillende feiten, tips en weetjes. Elke maand wordt er een duurzaam (non) food product uitgelicht, zodat de gast een bewuste keuze kan maken om impact te maken voor een betere wereld. De thema’s zijn food waste, plastic en vega(n) eten.
Begin februari start de herinrichting van de entree van het campusplein via de Van der Boechorststraat, de enige plek waar je met de auto de campus op kunt. De werkzaamheden duren van 2 februari tot 1 juni. Gedurende de werkzaamheden blijven campus en parkeergarage P3 bereikbaar. Fietsers worden gevraagd af te stappen. Gedurende de hele periode zijn de fietsenrekken langs de gevel van CCE en Gebouw MF afgesloten. Alternatieven zijn de fietsenstalling op het campusplein voor het W&N Gebouw of vanaf april in de fietskelder van het Nieuwe Universiteitsgebouw.  

Met de werkzaamheden aan de entree begint de eerste fase van de herontwikkeling en vergroening van het campusplein. Auto’s en fietsen gaan parkeren in de ondergrondse garage onder het Nieuwe Universiteitsgebouw. De verschillende vervoersstromen (voetgangers, fietsers en automobilisten) worden opnieuw ingericht, om een veilige verkeerssituatie te behouden.
Firma Brinkmann & Niemeijer Motoren BV wordt de leverancier die op de VU Campus zogenaamde DRUPS (door dieselolie aangedreven generatoren) gaat plaatsen en onderhouden. Woensdag 15 januari is het contract hiervoor met het Coördinatiecentrum Energie ondertekend. Dit is een grote stap in de energietransitie van de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC - locatie VUmc zoals beschreven in het Energiemasterplan 2035. Hierin is de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus beschreven. De VU werkt samen met het Amsterdam UMC aan een fossiele brandstofvrije campus in 2035. Op het gebied van energievoorziening werken zij aan het verminderen van de energievraag, het optimaliseren van de efficiëntie en aan het verduurzamen van de inkoop en opwekking van energie, onder meer door warmte-koudeopslag en inkoop van hernieuwbare energie.

Om zorg te dragen voor een ononderbroken voeding aan het op locatie noodzakelijke preferente elektriciteitsnet (een ononderbroken elektriciteitsvoorziening, ook als het openbare elektriciteitsnet in storing is), worden Diesel Rotary Uninterruptable Power Supply’s (DRUPS) ingezet. De DRUPS worden alleen gestart in geval van nood. Ten opzichte van de huidige situatie, waarin nu gasturbines draaien voor deze voorziening (warmte-kracht koppeling), wordt met deze stap een aanzienlijke slag gemaakt in de vermindering van CO2- en NOx emissies.

Coördinatiecentrum Energie
VU en Amsterdam UMC - locatie VUmc hebben alle energie-expertise en verantwoordelijkheden gebundeld in het Coördinatiecentrum Energie (CCE). Het CCE stuurt op de gehele energieketen van inkoop, opwekking, distributie en gebruik. De missie van het CCE is het realiseren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening die in staat is om op zo efficiënt mogelijke wijze nu en in de toekomst alle gebouwen op de VU Campus te voorzien van de benodigde energie.

29 december stond in Het Parool een interview met Dennis Lodder over de cactussen in de Botanische tuin Zuidas. In de tuin staan meer dan tienduizend stuks, van meer dan duizend verschillende soorten. Het is de grootste collectie cactussen van Nederland, opgebouwd uit cactussen die vijftig jaar geleden in het wild zijn verzameld, toen dat nog mocht. De collectie is gegroeid door uitwisselingen met andere hortussen, en doordat bij de douane in beslag genomen cactussen hier ook terecht zijn gekomen. Inmiddels kan er geen cactus meer bij. Lees het artikel >

Het ontwerp van het nieuwe Onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit heeft het duurzaamheidheidscertificaat BREEAM-nieuwbouw ontvangen. Het gebouw behaalde de score excellent.

Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties.

Certificering niet vanzelfsprekend
Door onder meer de bijzondere onderzoeksfaciliteiten was een excellent-certificering bij dit gebouw niet vanzelfsprekend. In het gebouw komt onder andere verfijnde meetapparatuur die absoluut trillingsvrij moet staan. En dit terwijl de omgeving juist veel trillingen voortbrengt: in de directe omgeving liggen zowel tram- en treintrajecten en de ringweg van Amsterdam. Voor onder andere de laboratoria is extra klimaatbehandeling nodig.

Thijs Hendriks, projectleider: “Binnen BREEAM behaalde het gebouw minder punten op het onderdeel ‘materialen’ dan onze andere gebouwen, want er zijn veel heipalen en dikke betonnen damwanden tot wel 30 meter diep nodig om het gebouw helemaal trillingsvrij te krijgen. De vloeren zijn dik en voor de extra klimaatbehandeling zijn specifieke installaties noodzakelijk. Ondanks deze verzwarende eisen zijn wij er toch in geslaagd het materiaalgebruik zoveel mogelijk terug te dringen door slimme gewichtbesparende constructieve oplossingen.”

Duurzaam ontwerp
Een hele serie oplossingen en maatregelen compenseert de lagere score op ‘materialen’. Op de onderdelen ‘management’, ‘gezondheid en comfort’, ‘energie’, ‘transport’, ‘water’, ‘afval’ en ‘landgebruik en ecologie’ presteert het gebouw allemaal prima tot uitmuntend. Veel daglicht, ionisatie van de lucht, pv-panelen, LED-verlichting, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie (warmte koude opslag) dragen daaraan net zo goed bij als waterbesparend sanitair, goede mogelijkheden voor afvalscheiding, vleermuiskasten en een groen dak met bijenhotels.

Sustainable Development Goals
De vernieuwing van de campus gebeurt stapsgewijs en zo duurzaam mogelijk. Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek, wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie en een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. De VU Campus heeft nu zeven gebouwen in gebruik met een duurzaamheidscertificaat. De VU wil in de toekomst de kosten voor huisvesting en energiegebruik terugdringen en in 2035 fossielvrij zijn. Dat betekent 100% aardgasvrij in combinatie met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit.
De Zuidas is inmiddels grotendeels 'verhard' door de intensieve bebouwing, waardoor de riolering de afvoer van hemelwater bij heftige regenbuien niet altijd meer aankan. Waterberging op platte daken draagt bij het aan het bufferen van water tijdens deze buien. Op een van de daken van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU is al een polderdak aangelegd om water te bufferen. Op het Hoofdgebouw wordt nu ook een polderdak aangelegd om de wateroverlast te verminderen. De werkzaamheden zijn half augustus gestart.

Polderdak Nieuwe Universiteitsgebouw

polderdak_nu

Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam - directie Zuidas publiceren jaarlijks het Duurzaamheidsverslag Zuidas, met hierin de belangrijkste initiatieven en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. 11 april werd de zevende editie gepresenteerd.

Extra stappen naar duurzaamheid
Nu de urgentie voor verregaande maatregelen tegen klimaatverandering steeds meer evident wordt, zetten ook Zuidasbedrijven en lokale overheid extra stappen om duurzamer te opereren. Zo zijn ze bijvoorbeeld in 2018 samen overgestapt op groene energie, focussen we op afvalreductie en werken ze aan efficiënt en duurzaam laten bezorgen van bestellingen. 

VU scoort goed
De VU doet het goed op verschillende thema's:

 • Openbare ruimte
  VU is onderdeel van veiligheidsplatform Zuidas ten behoeve van de veiligheid in de openbare ruimte. De tentoonstelling ‘Op en onder de campus' wordt genoemd in relatie tot de ontwikkeling van de openbare ruimte. Zuidas ontwikkelde zich de afgelopen jaren van een leeg onbebouwd gebied tot een dynamisch woon- en werkgebied. De VU maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen kenniskwartier.
 • Gebouwen
  O|2 Labgebouw behaalde het Breeam certificaat. Het Nieuwe Universiteitsgebouw wordt genoemd als multifunctioneel duurzaam gebouw.
 • Energie
  Veel aandacht wordt besteed aan de warmte-koude opslag (WKO) van de VU.
 • Afval & Circulariteit
  VU is koploper in Zero Waste Zuidas.
 • Water & Groen
  VU deed mee met de 'Week zonder vlees'.
De parkeergarage onder het Nieuwe Universiteitsgebouw biedt plaats aan circa 600 auto's en 1.600 fietsen. Het parkeerdeel werd 1 april in gebruik genomen, de fietsenstalling gaat later open.Handig om te weten:
 • De garage is uitsluitend toegankelijk voor abonnementhouders en bezoekers van VU, VUmc en ACTA.
 • Het adres is Van der Boechorststraat 5a, je bereikt de garage via de campusingang Van der Boechorststraat ('MF straat').
 • De naam van de garage is P3 VU Campus, zo wordt het ook op de ANWB-borden vermeld.
 • Er zijn 24 laadplekken voor elektrische auto’s en 6 invalideplekken.
 • Er zijn twee voetgangersuitgangen: aan de De Boelelaan en het Campusplein.
 • Het parkeertarief bedraagt 1€ per 17 minuten. Er kan contant, met pin- of creditkaart betaald worden.
 • De kortings- of waardekaarten VU-VUmc zijn ook in deze garage te gebruiken.
 • Het toegangssysteem voor deze garage werkt met kentekenherkenning, dit bevordert de in- en uitrijsnelheid. De 200 abonnementhouders zijn inmiddels benaderd om hun kentekengegevens door te geven. Ook krijgen zij een nieuwe parkeerpas die als backup dient als het kenteken niet herkend wordt door bijvoorbeeld een vervuilde kentekenplaat of als je gebruik maakt van een andere auto.
Meer informatie over P3 VU Campus >
Wegens werkzaamheden wordt metro 51 vanaf 3 maart 2019 tot eind 2020 tussen Station Zuid en Amstelveen vervangen door bus 55. Route: Station Zuid - De Boelelaan/VU - Oranjebaan en verder. Voor de haltes tussen de VU en Oranjebaan neem je tram 5. Lees meer >

Tijdelijke-openbaar-vervoer-per-3maart2019
breeam

De VU heeft een BREEAM-NL In Use certificaat voor het laboratorium gebouw O2 behaald. Het O|2 Labgebouw (op de kruising De Boelelaan-Gustav Mahlerlaan) is gecertificeerd met de scores Excellent. De BREEAM-NL voor bestaande Hoger Onderwijsgebouwen is in 2015 opgestart door de Dutch Green Building Council in samenwerking met de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en Saxion Hogescholen.

Het O|2 Labgebouw is ontwikkeld en ontworpen in de tijd dat BREEAM zelf nog in de opstartfase zat, een duidelijke BRL was toen nog niet voorhanden. Tijdens het ontwerp en de bouw had VU bouwdirecteur John van Houten duurzaamheid hoog in het vaandel. Verschillende gebouwinstallaties zijn onderzocht en beoordeeld door het Ontwerpteam en VU-Consultancy. Wat nu beloond wordt met een BREEAM Excellent score.

Betrokken personen vanuit de VU waren John van Houten, Willem Verduyn, Ilko van Genderen (BREEAM Expert, foto) en Hannah van der Leij (BREEAM Assessor, Built2Live Den Haag).