Campus in ontwikkeling

De universiteit haalt haar primaire bestaansrecht uit het geven van onderwijs en onderzoek. Daar hebben we gebouwen voor nodig waar onze studenten colleges kunnen volgen en studeren en waar onze medewerkers colleges kunnen geven, onderzoek doen en onze studenten kunnen ondersteunen bij hun studie. Onze gebouwen zijn in de jaren ’70 gebouw en zijn toe aan vernieuwing of vervanging omdat ze niet meer voldoen aan de behoeften van deze tijd en kostbaar zijn als het gaat om onderhoud en energiebesparing. Flexibiliteit, duurzaamheid en kostenbewustzijn zijn belangrijk uitgangspunten van de campusontwikkeling. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm door de vernieuwde inrichting van de gebouwen. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma wordt de campus meer en meer onderdeel van de stad.

De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De VU campus heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek en biedt moderne labfaciliteiten (o.a. ML-I/II/III Labs en een Human Performance Lab met klimaatkamers). Vanaf 2020 kun je er ook naar theater of naar de film. Ook wordt de mogelijkheid geboden om op de campus een nieuw bedrijf te starten bij de Amsterdam Venture Studios, waarbij je gebruik kunt maken van de kennis, coaching en netwerk van onderzoekers en IXA. Op de VU Campus ben je in de nabijheid van talentvolle studenten.