Nieuwe Universiteitsgebouw

Bezoekadres

De Boelelaan 1111
1081 HV Amsterdam

Start onderwijs

De eerste colleges in het Nieuwe Universiteitsgebouw zijn in februari 2020 gestart. Er is een pop-up catering en communicatie/wayfinding wordt ingezet om te zorgen dat de zalen, studieplekken, (AVC) faciliteiten goed vindbaar zijn.

Bovenbouw (kantoorverdiepingen 7 t/m 12)

Van november 2019 tot begin februari 2020 zijn de gebruikers van dit nieuwe gebouw ingehuisd. Dit betreft de afdelingen Informatica, Wiskunde en IVM van de Bèta faculteit en het UCGB (onderdeel van de faculteit FGB). Het Nieuwe Universiteitsgebouw is toen al deels in gebruik genomen.

nu_2020

Onderwijs, vergaderen, ontmoeten

De vlakke onderwijszalen zijn klaar voor gebruik. Docenten en studenten worden zorgvuldig begeleid in het vertrouwd raken van de faciliteiten. De studieplekken in de nabijheid van deze onderwijszalen worden gefaseerd in gebruik genomen. Ingebruikname van het vergadercentrum staat begin mei 2020 gepland. De bouwwerkzaamheden voor de schuine collegezalen verloopt volgens planning als volgende fase na de vlakke onderwijszalen en deze zalen zijn volgens planning vanaf februari 2021 beschikbaar.

Atrium en plint

Het Atrium is ingericht met een pop-up voorziening van catering met een koffiebar. Een deel van het Atrium is nog ingericht als bouwgebied tot alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Werkzaamheden kunnen hierdoor op een veilige manier worden uitgevoerd. De uiteindelijke inrichting volgt zodra de werkzaamheden zijn afgerond. Aan de De Boelelaan komt het Cultuurcafé, waarin VU Griffioen en Rialto gaan samenwerken. Daarnaast komt een expo ruimte voor tentoonstellingen gekoppeld aan de wetenschap (vanuit UBVU – Exposorium). Aan het Campusplein komt een grandcafé door een externe horeca partner. De definitieve ontwerpen voor de plint worden uitgewerkt, de realisatie is medio 2020 voorzien. In januari 2021 wil Rialto beginnen met de filmprogrammering, in september 2021 wordt Griffioen verwacht met haar theaterprogrammering.

Innovatief

Het door Team V Architectuur ontworpen duurzame, innovatieve en multifunctionele gebouw beslaat 31.000 m3 en is samen met het O|2 Labgebouw en het Onderzoeksgebouw VU de vervangende nieuwbouw voor het W&N gebouw. De gebruikers zijn de bètaonderzoeksgroepen zoals informatici en wiskundigen. Collegezalen zijn ook geschikt als theater- en filmzalen voor Rialto en Griffioen. Het hart van het gebouw is een atrium. Op de begane grond komen diverse publieke voorzieningen.

Multifunctioneel

In het gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten en medewerkers van met name de bètawetenschappen gaan hier werken en onderzoek doen. Het atrium op de begane grond wordt een levendige plek waar plaats is voor horecagelegenheden en andere voorzieningen zoals winkels. Onderwijsruimten zijn ook geschikt als theater- en filmzalen.

Duurzaam

Het Nieuwe Universiteitsgebouw is een duurzaam gebouw dat de ambitie heeft om te voldoen aan de criteria voor het keurmerk Breeam Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen en met behulp van de toekomstige bewoners verder uitgewerkt. Zo onstaat een leefbaar, energiezuinig en levensduur bestendige omgeving.

Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn van het gebied, heeft het gebouw een flora- en faunadak dat een verrijking is voor de natuur.

Maximaal duurzaam bouwmateriaal, natuurlijke energiebronnen (warmte en koude opslag), energiezuinige lichtbronnen en energiezuinige apparatuur zoals liften, roltrappen, armaturen, waterbesparend sanitair maken het gebouw optimaal duurzaam.

Toekomstbestendig

Door haar transparante vormgeving heeft het gebouw een gastvrije uitstraling. Het innovatieve ontwerp bevat een flexibele indeling waardoor het goed kan inspelen op de veranderende wensen en behoeften van gebruikers in de toekomst.

Parkeren en fietsenstalling

Vanaf 1 april 2019 is de Campus een centrale ondergrondse parkeergarage rijker: P3 VU Campus. De garage ligt onder het Nieuwe Universiteitsgebouw. Dit betekent betere parkeerfaciliteiten voor cliënten, bezoekers en medewerkers van de VU Campus. De 3-laagse parkeergarage biedt plek aan 600 auto's. Er zijn 24 oplaadpalen voor elektrische auto's en zes mindervalideplekken. Naast de parkeergarage is er ook een fietsenstalling voor 1.600 fietsen die in april 2020 geopend wordt.

Factsheet

In de factsheet lees je meer over vloeroppervlak, water- en energieverbruik en planning. Factsheet >