Onderzoeksgebouw VU - locatie Schoolwerktuinen

Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences en voor de afdelingen Natuurkunde, Neurowetenschappen en Aardwetenschappen. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties. Er gaan ongeveer 500 mensen werken. Het gebouw is ontworpen door CEPEZED. Naar verwachting start de bouw rond de zomer van 2020. Samen met het 0|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw is het onderzoeksgebouw de vervangende nieuwbouw voor het verouderde W&N gebouw, dat in de nabije toekomst grotendeels wordt afgebroken. 

Het gebouw is voorzien op de plek van de voormalige Schoolwerktuinen aan de De Boelelaan, naast het O|2 Labgebouw.

Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie. De VU ambieert met het ontwerp van dit gebouw, het BREEAM Nieuwbouw Ontwerpcertificaat niveau Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen. Er komt een warmte koude opslag (WKO) in de bodem. Het dak wordt uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast zijn onder andere energiearme liften, led verlichting en waterbesparend sanitair voorzien.
Lees meer informatie over het nieuwe onderzoeksgebouw in de Factsheet >

Factsheet_SWT

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros is in mei 2020 gestart met het inrichten van het bouwterrein. Begin juli starten de eerste bouwactiviteiten. Tot het einde van het jaar zijn ze bezig met de fundatiewerkzaamheden: ze maken de bouwkuip met diepwanden en damwanden, plaatsen funderingspalen en ontgraven de bouwkuip. Bij deze werkzaamheden is er gekozen voor de meest trillingsarme methodiek om zo de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Vervolgens starten ze eind van dit jaar met het eerste betonwerk voor de fundatie.

De bouwwerkzaamheden zijn ruwweg onderverdeeld de volgende fasen:

  • Inrichten bouwterrein en voorbereidende werkzaamheden
  • Bouwkuip en kelder
  • Ruwbouw hoogbouw en laagbouw
  • Gevels en daken
  • Afbouw en inrichting terrein
  • Oplevering gebouw medio 2023


Bewuste Bouwer

Als bouwbedrijf realiseert J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros zich dat ze te gast zijn in de omgeving. Zij proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van de aanpak is dat zij werken volgens de code van Bewuste Bouwers, waar het beperken van overlast voor de omgeving centraal staat.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over de bouw: wijbouwen.nu/onderzoeksgebouw-vu