Campusplein

Campus vergroent

De herinrichting van de entree van het campusplein (ingang Van der Boechorststraat) is bijna afgerond. Het is de enige ingang waar je ook met de auto de campus op kunt. Het doel is het structureren van de vervoersstromen en het creëren van een veilige situatie. Dit is de start van de herontwikkeling en vergroening van het campusplein. Langs de route zijn volwassen bomen geplant. Hiermee is de campus weer groener en duurzamer geworden. Tijdens de herinrichting zijn ook de ondergrondse kabels en leidingen vervangen.

herinrichting_campusplein
 

Campusplein

Het campusplein wordt het bruisend hart van de campus. Het krijgt een stedelijke, maar groene uitstraling en het nodigt uit om te ontmoeten en te ontspannen. Een buiten-huiskamer waar je op één van de terrassen of bankjes kunt zitten werken of vergaderen met een kop koffie van bijvoorbeeld Doppio of de SPAR. Het plein krijgt een nog betere verbinding met Zuidas en op de campus komen meer cafés, sport- en culturele activiteiten in o.a. het Nieuwe Universiteitsgebouw. De ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan zo’n 600 auto’s en 1.600 fietsen.

Ontmoeting is een sleutelbegrip bij de ontwikkeling van de campus. De VU campus faciliteert georganiseerde en spontane ontmoetingen tussen medewerkers, studenten en bezoekers. Daarnaast streven we naar een zo duurzaam mogelijke campus. Met de vernieuwing is de ambitie om 20 tot 30% meer groenvoorzieningen op het campusplein te realiseren. Dit gebeurt door het planten van meer gras en bomen en door het toevoegen van oppervlaktewater. In welke vorm wordt nog bekeken. Het toevoegen van water op het campusplein is naast recreatief ook functioneel. Het werkt verkoelend waardoor het bijdraagt aan een betere klimaatontwikkeling op het plein. Ook helpt het bij een betere waterhuishouding op de Zuidas.

De groene stad als healing environment

De hedendaagse maatschappij herontdekt de waarde van het groen in de stad. Steden zijn gevoelig voor extreme weersomstandigheden als wateroverlast en hitte. Warmte blijft in de stad hangen: vooral 's nachts koelen steden minder snel af dan hun omgeving. Het gemiddelde verschil kan op een warme zomerse dag oplopen tot meer dan 6 graden Celsius. De steden zijn dus ‘hitte-eilanden’ en daarmee een dankbaar onderwerp voor studies. Jolanda Maas (Sociale en Organisatie Psychologie) deed onderzoek naar 'De groene stad als healing environment'.

Autoluw verblijfsgebied

De campus blijft een autoluw gebied door loopstromen en logistieke bewegingen helder te ordenen en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk van het plein te weren. Parkeren van auto’s en fietsen vindt ondergronds plaats in parkeergarages. Zo wil de VU een prettig verblijfsgebied realiseren en het campusgevoel versterken. Ondanks dat de campus al behoorlijk autoluw is, zal er altijd bestemmingsverkeer zijn.