Bestuurszaken

Secretariaat

T 020 59 85150
E secretariaat.bbz@vu.nl

Voor vragen over (de verificatie van) diploma's en bewijs van inschrijving kun je terecht bij de studentenadministratie (studentenbalie).
empty

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Bestuurszaken
De Boelelaan 1105
1081 HV  AMSTERDAM

Bezoekadres
Hoofdgebouw VU
Kamer 1D/2D
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Contactgegevens bestuur