Bureau Pedel

Bureau Pedel draagt zorg voor de academische rituelen. Het bureau begeleidt de administratieve promotieprocedure namens de rector magnificus van de Vrije Universiteit. Het organiseert en bereidt academische plechtigheden voor zoals promoties, oraties, afscheidsredes, de openening van het academisch jaar en de viering van de Dies Natalis.

Voor algemene informatie en het online protocol:
https://tinyurl.com/vu-online-promotie

Voor online meekijken via live stream:
https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA

Update 04-02-2021

Voor de duur van de lockdown (tot en met ten minste 2 maart 2021) vinden alle promoties online plaats.

Het is niet zeker wanneer de promoties weer fysiek plaats kunnen vinden. Houd hiervoor de berichtgeving op vu.nl/coronavirus in de gaten.

Meer informatie en het protocol

Alle promoties en oraties zijn te volgen via de livestream via YouTube kanaal VU Beadle’s Office


empty

Bureau Pedel
De Boelelaan 1105
kamer 2D-05, VU Hoofdgebouw
1081 HV Amsterdam
pedel@vu.nl
T 020-5985309

Medewerkers Bureau Pedel:
Barbara Zegveld
Eef Bergs
Marianne de Gans
Ellis Verkerk


Gastdames en -heren

Rondom de uitvoering van de academische plechtigheden wordt Bureau Pedel ondersteund en geassisteerd door gastdames en -heren. Hoogleraren kunnen o.a. bij hen terecht voor leentoga’s en vragen over het gebruik van de togakamer.

Gastdames en -heren
De Boelelaan 1105
kamer 1C-17, VU Hoofdgebouw (naast Auditorium)
1081 HV Amsterdam
T    020-5985945    Bij geen gehoor mail uw vraag naar veronica.ostberg@vu.nl.

Medewerkers:
Veronica Ostberg
Cisca Dros
Cees Coomans