Centrum voor Internationale Samenwerking

Het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) initieert, coördineert en (co-) implementeert programma's en projecten op het gebied van capaciteitsopbouw, onderwijs, onderzoek en outreach in samenwerking met partners (universiteiten, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Bezoekadres:
VU Hoofdgebouw - Filosofenhof (2G)
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam Nederland
vu.nl/cis

Neem voor meer informatie over CIS contact op met:
Bert Haans
Secretariaat VU International Office/CIS HG OE-68
Telefoon: +31 20 59 89097

Directeur CIS
Dr. Henk van den Heuvel