Faculteiten

Faculteit der Bètawetenschappen
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

www.beta.vu.nl

Faculteit der Geesteswetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

www.fgw.vu.nl

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
van der Boechorstraat 1
1081 BT Amsterdam

www.fgb.vu.nl

Faculteit Religie en Theologie

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

T 020 59 86620

www.frt.vu.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1077
1081 HV Amsterdam

www.rechten.vu.nl

Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam

voorlichting@fsw.vu.nl
www.fsw.vu.nl

Faculteit der Tandheelkunde - ACTA
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam

T 020 598 0888
info@acta.nl
www.acta.nl

Faculteit der Geneeskunde - VUmc School of Medical Sciences
Van der Boechorststraat 7

T 020 444 8010
F 020 444 8427
www.med.vu.nl

School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

T 020 59 86000
F 020 59 86005
sbe.vu.nl