Klachten

Studentenombudsman
De studentenombudsman van de VU biedt een toegankelijke en veilige plek om een klacht te bespreken, en samen te bepalen of, en welke stappen gezet gaan worden:

Mw. drs. Lies Poesiat

Telefoon: 020 598 5313 

WhatsApp: 06 276 256 36


Bezoekadres

W&N gebouw
De Boelelaan 1081
Kamer S 246

Postadres
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Klachtenformulier

  • Regeling Studentenombudsman

Individuele klacht
Klacht op facultair niveau. Voor klachten over het onderwijs kun je je wenden tot de opleidingscommissie. Voor klachten over tentamens kun je je wenden tot de examencommissie.
Klachten van andere aard kun je voorleggen aan de Studentenombudsman: mevr. Lies Poesiat klachtenformulier. Met haar kun je overleggen of het indienen van een schriftelijke klacht zinvol is.

Elke faculteit heeft ook een eigen geschillenloket. Een klacht over de faculteit kun je het beste eerst daar neerleggen. Kijk daarvoor in je studiegids of raadpleeg het onderwijsbureau van je faculteit.

Mocht je toch vinden dat de faculteit je niet behoorlijk behandelt of je je klacht liever buiten de faculteit wil bespreken neem dan contact op met de studentenombudsman, mevr. Lies Poesiat (klachtenformulier).  

(Seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie
Heb je te maken met intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon:
drs. Mariken Blom
De Boelelaan 1105, kamer 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020 59 85027
m.blom@vu.nl


Klacht over dienstverlening
Als er problemen zijn met het kopieerapparaat, de koffiemachines, de computerzalen of signaleer je problemen met een andere voorziening, dan kun je je wenden tot de Servicedesk FCO.
Locatie: Hoofdgebouw  HG 0B-01 
Tel. (020) 598 5777
Klachtenformulier